Skip to the main content.

Blogg

Läs mer om kundundersökningar, kundupplevelse, datadriven analys och mycket mer. Vi fyller kontinuerligt på med trender och tips, från oss och våra kunder.

3 min read

Personlig service och effektiva processer – så får Stångåstaden sina höga resultat för nyproduktion

Stångåstaden har verkligen hittat sitt recept för framgång med en process som är optimerad för att ge bästa möjliga service, men också vara så tidseffektiv som möjligt. Det märks till exempel på till siffran 100% nöjda kunder på kontraktsskrivning...

Läs mer

1 min read

Hållbarhetsarbete blir allt viktigare för fastighetsbolag

Familjeföretaget Ivar Kjellberg Fastighets AB:s värdeord – kvalitet, långsiktighet och omtanke ligger till grund för hela verksamheten, inte minst i...

Läs mer

2 min read

Lundbergs Fastigheter satsar på kommunikation med hyresgästerna

Under pandemin har AktivBo sett ett mönster i branschen - bolag kämpar med områden inom kommunikation, information och felanmälanprocess. Många...

Läs mer

2 min read

Fem steg för att få nöjdare hyresgäster

Hur får man egentligen nöjdare hyresgäster? Det räcker inte med att säga att det är viktigt med nöjda kunder – kunden måste sättas i fokus på...

Läs mer

1 min read

Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor

Trenden i fastighetsbranschen är att utifrån ett kundreseperspektiv snabbare följa upp och tillgodose behov och önskemål från sina hyresgäster....

Läs mer

1 min read

Från planering till implementering

Att genomföra en hyresgästundersökning, det vill säga fråga sina kunder vad de tycker och tänker, är viktigt. Men arbetet får inte sluta där. För att...

Läs mer

1 min read

Så kan Benchmarking hjälpa dig i förbättringarbetet

Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat? Svaren får man genom jämförelser med andra bolag eller organisationer i liknande sits....

Läs mer

1 min read

Det lönar sig att arbeta kunddrivet

Med en framgångsrik servicekultur ökar kundnöjdheten. Alla medarbetare, framförallt de som arbetar närmast kunderna, påverkar upplevelsen och bilden...

Läs mer

2 min read

Varför kundundersökningar?

Genom kundundersökningar kan man på ett strukturerat sätt fånga upp vad som är viktigast för kunderna och sedan agera utifrån svaren. De...

Läs mer

2 min read

AB Karlskronahem väljer att integrera Analytics mot fastAPI

AB Karlskronahem valde att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI* för att höja sitt NKI, och för att kunna genomföra automatiska och löpande...

Läs mer