Skip to the main content.

Tenant Experience

Mät och förbättra den totala kundupplevelsen! Med kundrivna och agerbara insikter fattar ni smartare beslut. En metod specifikt framtagen för fastighetsbranschen som ger er nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Boka demo

Undersökningar och analys för:

  • Privata bostadsbolag
  • Allmännyttiga bostadsbolag
  • Kooperativa bostadsbolag
  • Samhällsbyggare
  • Samhällsfastigheter
  • Logistikfastigheter
  • Projektutvecklare
  • Kommunala lokaler
  • Bostadsrättsföreningar
  • Kommersiella fastigheter


Förbättrad kundupplevelse och ökad lönsamhet

Genom att lyssna på era kunder fattar ni bättre beslut. AktivBo ger er operativt och strategiskt stöd i arbetet med att följa upp och förbättra kundnöjdheten i alla kontaktpunkter med hyresgästerna. Från datainsamling till kontinuerliga förbättringar.

Läs mer om hur hög service bidrar till ökat driftnetto →
happy-woman-01

Undersökningar

Hyresgästernas feedback ger er djupare kunskap om behov och drivkrafter och leder till rätt prioriteringar. Vi hjälper er att ställa rätt frågor oavsett behov eller utmaning och erbjuder lösningar för bostadsbolag, kommersiella fastighetsbolag och förvaltningsbolag. Med hyresgästundersökningar för hela kundresan får ni ett underlag som alla i er organisation kan ta till sig och agera på. 

Läs mer om våra undersökningar →
undersökningar-1

Benchmarking

Jämför era resultat mot branschen. AktivBo erbjuder intern och extern benchmarking för att skapa drivkraft och best practice. Med över 450 fastighetsbolag som kunder, nationella och internationella, har vi branschens största och spetsigaste benchmark inom kundnöjdhet. Vi erbjuder jämförelser på bolagstyp, geografi, index, frågor, bolagsstorlek, ägandeform, samt många ytterligare parametrar.

Läs mer om benchmarking →
Benchmarking

Förändringsledning

Vi är specialister på att skapa engagemang och frigöra potentialen i er organisation. Med vår metod säkerställer vi att data omsätts till kontinuerliga förbättringar som stärker er affär. På olika sätt stöttar vi ledningsgrupper och organisationer med att få ut det mesta av hyresgästernas synpunkter och önskemål. 

Läs mer om hur vi får det att hända i er organisation →
Förändrings och förbättringsledning

Social hållbarhet | ESG | ESRS

AktivBo arbetar för att hyresgäster ska få en bättre livskvalitet, vare sig det handlar om ett bättre boende eller en bättre arbetsplats. Vi stödjer fastighetsbolag med social hållbarhet på olika sätt, i allt från trygghetsundersökningar till underlag för rapportering och hållbarhetslänkad finansiering.

Läs mer om hur vi kan stödja i ert hållbarhetsarbete →
Hållbarhet TX-new

AktivBos Tenant Experience-lösning ger dig

Happy

Nöjdare hyresgäster

Lyssna på dina kunder och agera på svaren. Säkerställ att du gör rätt saker på rätt plats.

AktivBoAnalytics-stor

Engagerade medarbetare

Skapa drivkraft och få organisationen att arbeta tillsammans mot uppsatta mål.

effektivitet

Ökad effektivitet

Spara tid och få reda på vilka investeringar du behöver göra, och vilka du kan undvika.

happy-happy

Mindre klagomål

Klagomål och missnöjda hyresgäster kostar tid och pengar.

entreprenörer

Uppföljning entreprenörer

Förbättra era avtal och säkerställ kvalitet i de tjänster ni köper.

vakanser

Minskade vakanser

Nöjda kunder stannar. Undvik kostsamma anpassningar.

ESG

Hållbarhetsrapportering

Underlag för rapportering enligt ESRS, öka din GRESB-poäng och säkerställ din finansiering.

brand

Starkare varumärke

Ett starkt varumärke ger många fördelar och för att lyckas behöver du säkerställa en hög kundnöjdhet.

benchmark

Bättre resultat

Smart prioritering, ökad effektivitet och lojala kunder ger ett bättre resultat på nedersta raden.

I gott sällskap

Logo-wall-SE-2406a

 

I gott sällskap

Logo-wall-mobile-SE-2406a

 

Lösningar

Vi har ett skräddarsytt erbjudande för olika typer av fastighetsbolag och förvaltare, vare sig det gäller bostäder eller lokaler. Läs mer om våra olika undersökningar, benchmark och plattformstjänster.

Kundreseuppföljning


Genom att löpande mäta hyresgästernas ”touchpoints” med hyresvärdens olika avdelningar och processer, kan man förbättra varje moment kontinuerligt. På så sätt höjer man den totala kundupplevelsen, både på kort och lång sikt.

Så följer Heimstaden upp sin kundresa 

kundresan

Därför väljer branschen AktivBo

Vår metod ger resultat

AktivBos metod och arbetssätt driver förbättringar och ger konkreta resultat för våra kunder. Att många av våra kundrelationer sträcker sig längre än tio år är ett bevis på detta. Vi lever som vi lär, lyssnar på kunden och levererar kvalitet.

Din data är säker hos oss

Vi är GDPR kompatibla och datasäkerhet är vår högsta prioritet. AktivBo samarbetar med Binero som har ett svenskt klimatcertifierat ISO 27001 datacenter med högsta krav på dataintegritet och hållbar digitalisering. 

Ekosystem för hyresgästfeedback

AktivBo Analytics är en skräddarsydd undersöknings- och analysplattform för fastighetsbranschen. Du kan välja mellan fullservice från AktivBo, eller skapa egna undersökningar med vårt integrerade enkätverktyg. Oavsett så får du all kundfeedback och benchmarking i samma plattform.

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet drivet av teknologi. Vi är specialister inom bostads- och fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet. Vi utformar datadrivna tjänster tillsammans med våra kunder, utifrån utmaningar och behov. Vår metod frigör potentialen i er organisation och skapar best practice som leder till konkreta resultat.

Vi gör data levande

Att samla in hyresgästfeedback är viktigt, men arbetet får inte stanna där. Vi vet vikten av att skapa engagemang och få med medarbetarna i förbättringsarbetet. Våra kundansvariga konsulter ser till så att det skapas drivkraft i er organisation. 

Integrera med dina favoritsystem

API-integrationer mot ledande fastighets- och CRM-system med automatiska undersökningar för hela kundresan. Via valfria utskickskanaler.