Tenant Experience

Med kundrivna och agerbara insikter fattar ni smartare beslut. Vi stödjer fastighetsbolag i arbetet med att mäta och förbättra kundupplevelsen. Vår metod är specifikt framtagen för fastighetsbranschen och ger nöjdare hyresgäster och ökad lönsamhet.

Kunddrivna och agerbara insikter för smartare beslut 

Vi ger operativt och strategiskt stöd i arbetet med att mäta och förbättra kundnöjdheten i alla kontaktpunkter med hyresgästerna. Vi är specialister vilket innebär att vår metod och våra verktyg är framtagna för och tillsammans med bostads- och fastighetsbolag. Därför pratar vi om Tenant Experience (TX).    

Det är lönsamt att ha nöjda kunder  

Med stöd av kundundersökningar och en kontinuerlig kunddialog hjälper vi fastighetsbolag att fatta ännu smartare beslut. Vi är experter på att leverera ett underlag som alla i er organisation kan ta till sig och agera på. Oavsett behov eller utmaning stöttar vi med datainsamling och beslutsunderlag. Exempel på undersökningar är inflytt, utflytt, felanmälan, kundtjänst och övergripande kundnöjdhet. I AktivBo Analytics kan du ställa era olika undersökningar mot varandra, prioritera och agera på rätt insikter.  

tenant-experience-family
customer-journey-2

Kundreseuppföljning 

Genom att löpande mäta hyresgästernas ”touchpoints” med hyresvärdens olika avdelningar och processer, kan man förbättra varje moment kontinuerligt. På så sätt höjer man den totala kundupplevelsen, både på kort och lång sikt. Många av de bostads- och fastighetsbolag vi arbetar med har definierat sin egen kundresa. Syftet är att identifiera, visualisera och förbättra de olika steg en hyresgäst går igenom under sin totala boendeupplevelse.    

icon-computer-cog-colored-small-large-stroke-transparent

AktivBo stödjer idag ett stort antal bostadsbolag med uppföljning av kundresan. Vi kan integrera via API mot valfritt system för automatisk respondentinformation och triggerbaserade kundundersökningar. AktivBo är certifierade för FastAPI, en gemensam branschstandard utvecklad med stöd av Sveriges Allmännytta och ledande systemleverantörer.

Tredjepartdata 

Vi berikar kundnöjdhetsdata med tredjepartsdata för segmentering, lönsamhetsuppföljning och ännu djupare insikter. Genom att ställa kundernas svar mot exempelvis demografisk och  fastighetsekonomisk data får man ett ännu starkare beslutsunderlag i åtgärdsarbetet och inför planerade investeringar.   

third-party-data

Genom de arbetssätt som vi implementerat tillsammans med AktivBo utifrån våra mätningar har vi blivit mer pricksäkra i våra satsningar. Det gör att vi sparar tid och arbetar effektivare. Vi har också löpande lyckats höja kundnöjdheten både bland våra bostads- och lokalhyresgäster!

Niklas Dabrowski | Chef Kundrelationsgruppen, Fastighets AB Balder

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet drivet av teknologi. Vi är specialister inom bostads- och fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet . Vi utformar datadrivna tjänster tillsammans med våra kunder, utifrån utmaningar och behov. Vår metod frigör potentialen i er organisation och skapar best practice som leder till konkreta resultat.

AktivBo Analytics

En för fastighetsbranschen skräddarsydd analys- och business intelligence plattform. Workflow anpassat för alla roller i organisationen. Utvecklad för att stödja integration/API och uppföljning av alla kontaktpunkter i kundresan. Ett verktyg optimerat för att förbättra er totala kundupplevelse.

Benchmarking

Jämförelser skapar drivkraft och best practice. Med över 450 fastighetsbolag som kunder, spridda över 10 länder, har vi branschens största och spetsigaste benchmark inom kundnöjdhet. Från lokala till internationella jämförelser. Våra agerbara insikter grundar sig på över 150 miljoner nedbrytbara svar i vår databas.

Vår metod ger resultat

AktivBos metod och arbetssätt driver förbättringar och ger konkreta resultat för våra kunder. Att många av våra kundrelationer sträcker sig 10+ år är ett bevis på detta. Vi lever som vi lär, lyssnar på kunden och levererar kvalitet.
footer wave