Om oss

AktivBo samarbetar med över 450 bostads- och fastighetsföretag. Detta är vår historia, filosofi och vision.

Vår vision

Förbättra livskvaliteten för hyresgäster världen över.

Kunddriven fastighetsförvaltning

AktivBo startades 1991 för att utveckla en metod som kunde medverka till att höja service- och förvaltningskvaliteten i fastighetsbranschen. Målet var att åstadkomma konkreta och mätbara förbättringar i de områden som var viktigast för hyresgästerna/kunderna. Sammanfattningsvis innebar detta en stor förändring för hela branschen – att flytta fokus från fastighetens teknik och ekonomi till slutkunden. Med andra ord att göra fastighetsbranschen till en servicebransch med mål att få nöjda och lojala kunder.

Kunskaps- och plattformsföretag

Idag är AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag som ger ett helhetsstöd till fastighetsbolag i arbetet med kunddrivna effektivitets- och lönsamhetsförbättringar. Genom datainsamling, datadriven analys och agerbara insikter skapas underlag för styrning av fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt tio länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

footer wave