Skip to the main content.

Om AktivBo

AktivBo samarbetar med över 450 bostads- och fastighetsföretag.
Detta är vår historia, filosofi och vision.

VÅR VISION

Förbättra livskvaliteten för hyresgäster världen över.

Kunddriven fastighetsförvaltning

AktivBo startades 1991 för att utveckla en metod som kunde medverka till att höja service- och förvaltningskvaliteten i fastighetsbranschen. Målet var att åstadkomma konkreta och mätbara förbättringar i de områden som var viktigast för hyresgästerna/kunderna. Sammanfattningsvis innebar detta en stor förändring för hela branschen – att flytta fokus från fastighetens teknik och ekonomi till slutkunden. Med andra ord att göra fastighetsbranschen till en servicebransch med mål att få nöjda och lojala kunder.

customer-driven_circ
analytics

Kunskaps- och plattformsföretag

Idag är AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag som ger ett helhetsstöd till fastighetsbolag i arbetet med kunddrivna effektivitets- och lönsamhetsförbättringar. Genom datainsamling, datadriven analys och agerbara insikter skapas underlag för styrning av fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt tio länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet drivet av teknologi. Vi är specialister inom bostads- och fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet . Vi utformar datadrivna tjänster tillsammans med våra kunder, utifrån utmaningar och behov. Vår metod frigör potentialen i er organisation och skapar best practice som leder till konkreta resultat.  

Analytics

AktivBo Analytics

En för fastighetsbranschen skräddarsydd analys- och business intelligence plattform. Workflow anpassat för alla roller i organisationen. Utvecklad för att stödja integration/API och uppföljning av alla kontaktpunkter i kundresan. Ett verktyg optimerat för att förbättra er totala kundupplevelse.

benchmark

Benchmarking

Jämförelser skapar drivkraft och best practice. Med över 450 fastighetsbolag som kunder, spridda över 8 länder, har vi branschens största och spetsigaste benchmark inom kundnöjdhet. Från lokala till internationella jämförelser. Våra agerbara insikter grundar sig på över 150 miljoner nedbrytbara svar i vår databas.

happy-happy

Vår metod ger resultat

AktivBos metod och arbetssätt driver förbättringar och ger konkreta resultat för våra kunder. Att många av våra kundrelationer sträcker sig 10+ år är ett bevis på detta. Vi lever som vi lär, lyssnar på kunden och levererar kvalitet.
maria
| Bostadsbolag

 

”Vi följer löpande upp våra olika kontaktytor med kunderna. AktivBo Analytics ger oss möjligheten att se utfallet i realtid vilket medför att vi kan göra snabbare insatser.”

Maria Petersson

VD | Heimstaden Förvaltnings AB

karin-2
| Förvaltningsbolag

 

”Vi vill leverera en hög kvalitet och genom vårt partnerskap med AktivBo kan vi utvärdera och säkerställa att både hyresgäster och fastighetsägare är nöjda med vår leverans. Vi ser detta som en viktig del i arbetet med att stärka vårt erbjudande.”

Karin Axelsson

Client Manager | Newsec

Simon
| Lokalbolag

 

”Med hjälp av AktivBo får vi värdefulla insikter om vad våra hyresgäster tycker och hur vi presterar mot branschen. Insikter som hjälper oss i beslutsfattandet och i att öka lönsamheten”

Simon Iaffa Nylén

Head of Sustainability Regio och Sustainability Manager | Brunswick Real Estate

caroline pandox
| Bostadsbolag

 

”Vi är glada att inleda vårt samarbete med AktivBo. Våra hyresgästers feedback är viktig för oss och vi kommer att sträva efter att förbättra vår service och våra hållbarhetsinitiativ kontinuerligt. Tredjepartsenkäten för engagemang är också väldigt användbar för ESRS-rapporter och GRESB-benchmark.”

Caroline Tivéus

Director of Sustainable Business | Pandox