Fokus på kundens upplevelse för Akademiska Hus

Vi välkomnar Akademiska hus som nya kunder och passade på att be dem berätta mer om satsningen de står inför med en övergripande uppföljning av kundresan för lokalhyresgäster.

Skapa samsyn genom att identifiera och följa upp på viktiga touch points  

På AktivBo har vi fått förtroende att hjälpa Akademiska Hus med mätningar av lokalhyresgäster och vara en del av deras resa för att skapa nöjdare kunder. Akademiska Hus har utfört olika typer av mätningar tidigare men för att få ett helhetsgrepp kommer de nu att börja arbeta på en övergripande nivå med uppföljning av kundresan och strukturera datainsamling och resultat genomgående i hela organisationen. 

"Vi behövde utveckla och samordna vårt arbete med insikts- och datainsamling för att skapa samsyn i hela organisationen och lägga grunden för utveckling så att vi kan arbeta mot samma mål. På så sätt skiftar vi fokus från interna processer till kundens verklighet". – Säger Josefine Larsson, Verksamhetsutvecklare på Akademiska Hus.
 
 

Skapa möjligheter för förändringsarbete 

Uppföljning av kundresan är ett prioriterat projekt med flera grupper involverade internt. Bland annat en arbetsgrupp, en projektgrupp och en styrgrupp som ska se till att projektet får de bästa förutsättningar det kan ha.  

På AktivBo är vi självklart glada över att få vara en del av Akademiska Hus satsning för nöjdare kunder.  

mimmi-aktivboI vårt samarbete kommer vi inte bara hjälpa Akademiska Hus att få en samordnad datainsamling, utan framförallt kan vi bidra med hur de förvaltar resultatet på bästa sätt, driver intern förankring och skapar engagemang för åtgärdsarbetet.” – Kommenterar Mimmi Bergmark, kundansvarig på AktivBo 

Om Akademiska Hus 

Akademiska Hus, som är statligt ägt, är ett av Sveriges största fastighetsbolag. De bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation och finns över hela landet från Luleå i norr till Malmö i söder. 

Mer inspiration om hur andra arbetar?

Stångåstaden har verkligen hittat sitt recept för framgång med en process som är optimerad för att ge bästa möjliga service, men också vara så tidseffektiv som möjligt. Det märks till exempel på till siffran 100% nöjda kunder på kontraktsskrivning för nyproduktion. Läs mer om hur de arbetar för att höja sina resultat i den här artikeln. 

Senaste artiklarna

Mätning av kundresan – så ska K2A optimera sitt kundnöjdhetsarbete

K2A är ett fastighetsbolag som fokuserar på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade...


2023-05-09 2 min läsning

Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor

Trenden i fastighetsbranschen är att utifrån ett kundreseperspektiv snabbare följa upp och...


2021-06-04 1 min läsning

Det lönar sig att arbeta kunddrivet

Med en framgångsrik servicekultur ökar kundnöjdheten. Alla medarbetare, framförallt de som arbetar...


2021-04-27 1 min läsning
footer wave