Skip to the main content.

Lokaler

Ta reda på era kunders behov och preferenser och få agerbara insikter som stärker er affär. Nöjda och lojala kunder innebär färre vakanser och säkrade kontrakt.

LoggorLokal

Undersökningar och analys för:

  • Kommersiella lokaler
  • Kommunala lokaler
  • Samhällsfastigheter
  • Logistikfastigheter

Lojala kunder, färre vakanser och ökade intäkter

En metod specifikt framtagen för fastighetsbranschen som ger er nöjda och lojala kunder och ett bättre resultat på nedersta raden.

Läs mer om Tenant Experience →
sweden-building


Vilken typ av lokaler vill du ha data för?

Kontor Butik Restaurang Industri Logistik Kontorshotell Skola Förskola

Undersökningar och benchmarking för lokaler

Oavsett om det gäller kontorslokaler, butiker, samhällsfastigheter eller logistikfastigheter tar vi reda på det man vill ha svar på och anpassar enkäterna efter syfte. Kvalitativa eller kvantitativa undersökningar, valfri utskicksfrekvens och multipla utskickskanaler. Kvalitetssäkrade standardfrågor som grund för benchmarking.

Kundreseuppföljning för kommersiella lokaler

Följ upp kundresan och hyresgästernas olika kontaktytor med företaget, kontraktsskrivning, tillträde och felanmälan. Med våra API-lösningar kan ni enkelt överföra data helt automatiskt och få realtidsuppdaterade undersökningar. Integrationer mot ledande fastighets- och CRM-system för automatisk uppföljning av kundresan via valfria utskickskanaler.

Läs mer om hur Akademiska Hus följer upp kundnöjdheten →
kundreseuppföljning

Säkra upp era affärer med hjälp av AktivBo Analytics

Med all undersökningsdata och kundfeedback på ett och samma ställe ser ni enkelt vad ni behöver agera på och vilka investeringar ni kan undvika. Alla resultat kan brytas ner på valfri nivå, exempelvis kund, objekt, typ och geografi. 

Läs mer om vår plattform AktivBo Analytics →
AktivBo Analytics

Följ upp era externa entreprenörer

Köper ni in externa fastighets- och förvaltningstjänster? Att ställa frågor till era kunder och be dem utvärdera tjänsterna ger er ett gediget underlag att agera utifrån. Förbättrad förhandlingssituation, säkrade kvalitetsnivåer och bättre avtal är några av vinsterna.

entreprenad (1)

AktivBos Tenant Experience-lösning ger er

happy-happy

Bättre kundupplevelse

Lyssna på era kunder och agera på svaren. Säkerställ att ni gör rätt saker på rätt plats.

Analytics

Ökade intäkter

Minskade vakanser, färre kundanpassningar och säkrade kontrakt. 

Förbättrningar

Minskade kostnader

Spara tid och få reda på vilka investeringar ni behöver göra, och vilka ni kan undvika

Med hjälp av AktivBo får vi värdefulla insikter om vad våra hyresgäster tycker och hur vi presterar mot branschen. Insikter som hjälper oss i beslutsfattandet och i att öka lönsamheten
Regio
Simon Iaffa Nylen
Head of Sustainability Regio och Sustainability Manager på Brunswick Real Estate
Ökad fastighetsvärdering

 

Ökad fastighetsvärdering

En hög kundnöjdhet kan ge ökad fastighetsvärdering då nöjda hyresgäster tenderar att vara mer benägna att förlänga sina hyresavtal och skapa långvariga relationer med fastighetsbolaget. Det ger också minskade vakanser och ökar intäktsstabilitet. Positiva referenser och rekommendationer attraherar även nya hyresgäster och stärker därmed fastighetens rykte och attraktivitet på marknaden. 

Hållbara investeringar

Hållbara investeringar

För gröna lån är uppfyllandet av ESG-kriterier är en central del. Genom att aktivt integrera social hållbarhet i sitt verksamhetssätt kan ett fastighetsbolag stärka sin ansökan. Ett långsiktigt och holistiskt hållbarhetsfokus visar att fastighetsbolag strävar efter en positiv påverkan bortom enbart ekonomiska vinster. 

trygghet


Trygghetsundersökningar

Den upplevda tryggheten är avgörande för att man ska trivas i området runt fastigheterna. Genom att samla in hyresgästernas upplevelser, synpunkter och önskemål kan man sätta in rätt åtgärder. Vi genomför riktade trygghetsundersökningar eller som en del i den övergripande kundupplevelsen. Vår data och benchmark används i arbetet med att skapa trygga miljöer.

Därför väljer fastighetsbolagen AktivBo

 

Vår metod ger resultat

AktivBos metod och arbetssätt driver förbättringar och ger konkreta resultat för våra kunder. Att många av våra kundrelationer sträcker sig längre än tio år är ett bevis på detta. Vi lever som vi lär, lyssnar på kunden och levererar kvalitet.

Din data är säker hos oss

Vi är GDPR kompatibla och datasäkerhet är vår högsta prioritet. AktivBo samarbetar med Binero som har ett svenskt klimatcertifierat ISO 27001 datacenter med högsta krav på dataintegritet och hållbar digitalisering. 

Ekosystem för hyresgästfeedback

AktivBo Analytics är en skräddarsydd undersöknings- och analysplattform för fastighetsbranschen. Du kan välja mellan fullservice från AktivBo, eller skapa egna undersökningar med vårt integrerade enkätverktyg. Oavsett så får du all kundfeedback och benchmarking i samma plattform.

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet drivet av teknologi. Vi är specialister inom bostads- och fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet. Vi utformar datadrivna tjänster tillsammans med våra kunder, utifrån utmaningar och behov. Vår metod frigör potentialen i er organisation och skapar best practice som leder till konkreta resultat.

Vi gör data levande

Att samla in hyresgästfeedback är viktigt, men arbetet får inte stanna där. Vi vet vikten av att skapa engagemang och få med medarbetarna i förbättringsarbetet. Våra kundansvariga konsulter ser till så att det skapas drivkraft i er organisation. 

Integrera med dina favoritsystem

API-integrationer mot ledande fastighets- och CRM-system med automatiska undersökningar för hela kundresan. Via valfria utskickskanaler. 

Boka demo

Vill du veta mer om AktivBo och hur vi kan hjälpa er att få nöjdare hyresgäster och bättre lönsamhet? Boka en demo med våra experter!