Blogg

Läs mer om kundundersökningar, kundupplevelse, datadriven analys och mycket mer. Vi fyller kontinuerligt på med trender och tips, från oss och våra kunder.

Fem steg för att få nöjdare hyresgäster

Hur får man egentligen nöjdare hyresgäster? Det räcker inte med att säga att det är viktigt med nöjda kunder – kunden måste sättas i fokus på riktigt. Det krävs ett tydligt ledarskap, med konkreta mål och en förmåga att skapa engagemang kring servicefrågor. De som lyckas bäst definierar sin kundresa och mäter alla kontaktpunkter för att kunna förbättra. Sen är det viktigt att kommunicera allt bra som faktiskt görs – både ...

Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor 

Trenden i fastighetsbranschen är att utifrån ett kundreseperspektiv snabbare följa upp och...


2021-06-04 1 min läsning

Från planering till implementering

Att genomföra en hyresgästundersökning, det vill säga fråga sina kunder vad de tycker och...


2021-05-11 1 min läsning

Så kan Benchmarking hjälpa dig i förbättringarbetet

Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat? Svaren får man genom jämförelser med...


2021-05-03 1 min läsning

Det lönar sig att arbeta kunddrivet

Med en framgångsrik servicekultur ökar kundnöjdheten. Alla medarbetare, framförallt de som...


2021-04-27 1 min läsning

Varför kundundersökningar?

Genom kundundersökningar kan man på ett strukturerat sätt fånga upp vad som är viktigast för...


2021-04-08 3 min läsning
footer wave