Skip to the main content.

AktivBo Analytics

En analysplattform utvecklad tillsammans med och för bostads- och fastighetsbranschen. Följ era kunders upplevelser i realtid, analysera och agera på rätt insikter. Vi gör data smart, lättförståelig och agerbar så att det blir lättare för alla i er organisation att göra rätt prioriteringar.

Boka demo

Analytics - ett ekosystem för hyresgästfeedback

I AktivBo Analytics får ni all undersökningsdata i samma plattform vilket gör det lättare att fatta bättre beslut. I undersöknings- och analysplattformen kan ni analysera och agera på alla era olika undersökningar, de som vi på AktivBo hanterar och de som ni själva skapar i det inbyggda enkätverktyget Create. I plattformen kan ni anpassa roller, workflow och analys utifrån er organisations behov.

Mät. Analysera. Agera. Förbättra.

Med djupgående analysmöjligheter, datavisualisering på olika sätt inklusive kartvyer, benchmarking och textsvar, kan er organisation prioritera smartare. Med vårt inbyggda handlingsplansverktyg är det smidigt att koppla actions till frågor och index vilket gör att ni kan se vilka åtgärder som får bäst effekt. Alla resultat kan även bäddas in ert företags intranät, beslutsstödsystem eller fastighetssystem, samt exporteras via AktivBos API.

Löpande svarsprocent Analys Multifiltrering Rollanpassning Rapporter Dynamisk Benchmarking Branschutveckling Topplistor Handlingsplaner Inbäddning Kundresa Serviceindex Produktindex Trygghet NKI NPS CES Textsvar TrendkurvorPrioriteringarAktivBo CreateAPI-integration
Analytics-logo-dark

AktivBo Analytics™

 på 60 sekunder

Enkel översikt för alla medarbetare

Ni skapar enkelt er egen översikt och kan anpassa gränssnittet för era roller respektive ansvarsområden. Resultat, benchmarking och åtgärdsuppföljning från koncernnivå till gatuadress.

Enkel översikt för alla medarbetare

Kundreseuppföljning

AktivBo Analytics är optimerat för att mäta och förbättra er kundresa. Alla ert företags undersökningar jämförbara i en och samma vy. Sök fritt bland alla kvantitativa och kvalitativa frågor för snabba insikter.

kundreseuppföljning-2

Geografisk benchmarking

Resultat och benchmarking för era fastigheter på Google Maps. Jämför områden och stråk på digitala kartvyer för en tydligare översikt över ert bestånd.

analytics-mockup-mobile

Analysera och agera

Med ett anpassat arbetsflöde för både små och stora fastighetsbolag är det enkelt att gå från data till action. Handlingsplansverktyg som möjliggör åtgärdskopplingar till specifika frågor för att se vilka insatser som driver bäst resultat. I plattformen finns automatiska åtgärdsförslag för era utmaningar baserade på best practice.

analyseraochagera-3

Tredjepartsdata

Kundnöjdhetsdata berikad med tredjepartsdata för segmentering, lönsamhetsuppföljning och ännu djupare insikter. Genom att ställa kundernas svar mot exempelvis demografisk och fastighetsekonomisk data får man ett ännu starkare beslutsunderlag i åtgärdsarbetet och inför planerade investeringar.  

tredjepartsdata

API-INTEGRATIONER

Integrera med dina favoritsystem

Vi kan integrera Analytics och våra kundundersökningar med ert digitala ekosystem. Med våra API-lösningar kan ni enkelt överföra data helt automatiskt. Med integrationer mot ledande fastighets- och CRM-system kan vi hjälpa er att sätta upp automatisk uppföljning av kundresan, via valfria utskickskanaler.

API

AktivBo Create - ett skräddarsytt enkätverktyg för fastighetsbranschen

Som komplement till AktivBos övriga tjänster och produkter ger Create möjlighet att skapa och skicka ut egna enkäter direkt i AktivBo Analytics. Välj mellan mallade benchmark-frågor som är skräddarsydda för fastighetsbranschen eller skapa era egna frågor utifrån era specifika behov.

Se vårt webinar om AktivBo Create →
aktivBo-Create

Personlig onboarding med våra kundteam 

Våra kundteam sätter upp plattformen och skräddarsyr för er organisation. Analytics är en plattform för alla medarbetare och vi ser till så att ni får ut maximalt av era hyresgästers svar. Oavsett analysvana ser vi till så att era medarbetare kan gå från resultat till handling. 

personlig onboarding
maria
| Bostadsbolag

 

”Vi följer löpande upp våra olika kontaktytor med kunderna. AktivBo Analytics ger oss möjligheten att se utfallet i realtid vilket medför att vi kan göra snabbare insatser.”

Maria Petersson

VD | Heimstaden Förvaltnings AB

karin
| Förvaltningsbolag

 

”Vi vill leverera en hög kvalitet och genom vårt partnerskap med AktivBo kan vi utvärdera och säkerställa att både hyresgäster och fastighetsägare är nöjda med vår leverans. Vi ser detta som en viktig del i arbetet med att stärka vårt erbjudande.”

Karin Axelsson

Client Manager | Newsec

Simon
| Lokalbolag

 

”Med hjälp av AktivBo får vi värdefulla insikter om vad våra hyresgäster tycker och hur vi presterar mot branschen. Insikter som hjälper oss i beslutsfattandet och i att öka lönsamheten.”

Simon Iaffa Nylén

Head of Sustainability Regio och Sustainability Manager | Brunswick Real Estate

Caroline
| Asset Management

 

”Vi är glada att inleda vårt samarbete med AktivBo. Våra hyresgästers feedback är viktig för oss och vi kommer att sträva efter att förbättra vår service och våra hållbarhetsinitiativ kontinuerligt. Tredjepartsenkäten för engagemang är också väldigt användbar för ESRS-rapporter och GRESB-benchmark.”

Caroline Tivéus

Director of Sustainable Business | Pandox

Vi följer löpande upp våra olika kontaktytor med kunderna. AktivBo Analytics ger oss möjligheten att se utfallet i realtid vilket medför att vi kan göra snabbare insatser.
heimstaden
Maria Petersson
VD | Heimstaden Förvaltnings AB