AktivBo Analytics

Förbättra kundupplevelsen med datadriven analys

  • Skräddarsytt för fastighetsbranschen
  • Anpassat gränssnitt för olika roller
  • Tydliga prioriteringar och agerbara insikter
AktivBo Analytics

Vad är AktivBo Analytics? 

En analysplattform utvecklad tillsammans med och för bostads- och fastighetsbranschen. Följ dina kunders upplevelser i realtid, analysera och agera på rätt insikter. Vi gör data smart, lättförståelig och agerbar så att det blir lättare för alla i din organisation att göra rätt prioriteringar.
 

På 60 sekunder 

customize

Enkel översikt för alla medarbetare

Du skapar enkelt din egen översikt och kan anpassa gränssnittet för din roll och ansvarsområde. Resultat, benchmarking och åtgärdsuppföljning från koncernnivå till gatuadress.

Kundreseuppföljning

AktivBo Analytics är optimerat för att mäta och förbättra er kundresa. Alla ert företags undersökningar jämförbara i en och samma vy. Sök fritt bland alla kvantitativa och kvalitativa frågor för snabba insikter.

kundreseuppfoljning

Geografisk benchmarking

Resultat och benchmarking för dina fastigheter på Google Maps. Jämför områden och stråk på digitala kartvyer för en tydligare översikt över ditt bestånd.

Analysera och agera

Med ett anpassat arbetsflöde för både små och stora fastighetsbolag är det enkelt att gå från data till action. Koppla åtgärder till specifika frågor för att se vilka insatser som driver bäst resultat. I plattformen finns automatiska åtgärdsförslag för dina utmaningar baserade på best practice.

analysera-agera-2

API Integrationer

Integrera med dina favoritsystem

Vi kan integrera Analytics och våra kundundersökningar med ert digitala ekosystem. Med våra API-lösningar kan ni enkelt överföra data helt automatiskt. Vi har integrationer mot de ledande fastighets- och CRM-systemen och kan hjälpa er att sätta upp automatisk uppföljning av kundresan, via valfria utskickskanaler.

analytics - blobb-2

Create - enkätverktyg skräddarsytt för fastighetsbranschen

Med vårt användarvänliga enkätverktyg Create får du möjligheten att skapa och skicka ut egna enkäter direkt i Analytics. Välj mellan mallade benchmark-frågor, skräddarsydda för fastighetsbranschen, eller skapa dina egna frågor utifrån era specifika behov.

I Analytics kommer du sedan kunna jämföra dina resultat med andra Create-användare, för likvärdiga frågor och områden. Verktyget bygger därmed upp en användardriven benchmark, skapad av dig och dina branschkollegor, som hjälper er att dra djupare insikter.

Vi följer löpande upp våra olika kontaktytor med kunderna. AktivBo Analytics ger oss möjligheten att se utfallet i realtid vilket medför att vi kan göra snabbare insatser.

Maria Petersson | VD, Heimstaden Förvaltnings AB
Maria-ny-3
footer wave