Skip to the main content.

Blogg

Läs mer om kundundersökningar, kundupplevelse, datadriven analys och mycket mer. Vi fyller kontinuerligt på med trender och tips, från oss och våra kunder.

3 min read

Vikten av det personliga mötet för Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder i Norrköping fokuserar på det personliga mötet när de delar ut hyresgästenkäter, och svarsprocenten ökar för varje år. Personalen brukar själva dela ut enkäterna men i år fick de tänka om. Anna Kanervo, Stadsdelsutvecklare på bolaget...

Läs mer

2 min read

Analytics - verktyget Bostads AB Mimer letat efter

Västerås största hyresvärd Bostads AB Mimer vill integrera stora delar av personalen i AktivBo Analytics för att få en mer kontinuerlig målstyrning...

Läs mer

2 min read

Botkyrkabyggens trygghetsarbete ger resultat

Botkyrkabyggen arbetar mycket med förbättring där kundundersökningar utgör en viktig grund.De har gjort en resultatanalys och det framgick tydligt...

Läs mer

1 min read

Renare trapphus och tvättstuga med referensgrupp

Växjöbostäder satsar på förbättrad städning av trapphus och tvättstugor och använder sig av en referensgrupp med hyresgäster när de ska testa nya...

Läs mer