Skip to the main content.

Hyresgäst­undersökningar


Hyresgästfeedback och insikter för smartare beslut. AktivBo är undersökningsspecialister och har fastighetsbranschens högsta svarsprocent. Vi säkerställer att ni får ut maximalt av hyresgästernas svar.

  • Skräddarsydda undersökningar för fastighetsbolag
  • Automatisk kundreseuppföljning via API-integration
  • En metod som driver förbättringar
hyresgästundersökningar-hero-new

Mät, analysera och agera!

Med undersökningar kan man på ett strukturerat sätt fånga upp vad som är viktigast för hyresgästerna och sedan agera utifrån svaren. Kundernas feedback ger er djupare kunskap om behov och drivkrafter och leder till rätt prioriteringar.

Customer ScoreCard™

AktivBos Customer ScoreCard™ (CSC) är en övergripande kundundersökning som ger fastighetsbolag ett komplett förbättringsunderlag. Med CSC identifieras områden för fördjupning och kundreseuppföljning samt ger benchmarking på olika nivåer. Standardiserade index inkluderar Serviceindex, Produktindex, Attraktivitet, Profil, Valuta för hyran, samt möjlighet till NKI, NPS och CES. Enkäten används av en majoritet av Sveriges större fastighetsbolag och ligger även till grund för nomineringar och utmärkelser på Benchmark Event. 

Läs mer om Benchmarking →
CSC

Kundreseuppföljning

Genom att följa upp kundresan och löpande mäta olika kontaktytor med hyresgästerna, kan ni förbättra era processer och tjänster kontinuerligt. På så sätt höjer man den totala kundupplevelsen, både på kort och lång sikt. Vi erbjuder API-lösningar för automatiska och realtidsuppdaterade undersökningar för bland annat kontraktsskrivning, inflytt, utflytt, felanmälan och kundtjänst. 

Läs mer om hur K2A följer upp sin kundresa →
Kundreseuppföljning

Fastighetsbranschens högsta

svarsprocent – 61,4% snitt*

AktivBo är undersökningsspecialister i fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet. Med vår metod har vi branschens högsta svarsprocent där enkätdesign, frågeformulering, utskicks- och påminnelsestrategi är viktiga beståndsdelar.

*baserat på aggregerad data för alla ingående bolag i Sverige-benchmark 2023

 

green-check-outlinedEn undersökningsmetod som driver förbättringar

 

green-check-outlinedSkräddarsydda enkäter utifrån behov

 

green-check-outlinedKontinuerliga undersökningar och realtidsdata för snabbare actions

 

green-check-outlinedDatavisualisering som alla i organisationen kan ta till sig

 

green-check-outlinedAI-baserade och semantiska analyser av fritextsvar


green-check-outlinedFullservice – vi tar hand om hela ditt undersökningsbehov

 

green-check-outlinedStandardenkäter – möjliggör benchmarking

 

green-check-outlinedSjälvservice – skapa och skicka egna undersökningar

Exempel på undersöknings­typer

CSC bostäder CSC lokaler ESG / Hållbarhet Inflytt Utflytt Felanmälan Kundtjänst NKI NPS CES Kontraktsskrivning Nyproduktion Ombyggnation Skadeanmälan Stambyte Trygghet Förstudier Hushållsnära tjänster Tilläggstjänster Varumärke Kommunikation Mobilitet Lägesfaktor Förvärv Medarbetare Intressekö Insamling av digitala uppgifter

Exempel på undersöknings­kanaler

SMS Email App Mina sidor QR-kod Postalt: tryckt enkät Postalt: vykort med QR-kod Telefonintervjuer Personliga intervjuer Fokusgrupper Djupintervjuer

API-integration för automatiserade mätningar

API-lösningar för automatiska och realtidsuppdaterade undersökningar, med enkel och säker dataöverföring. Vi har integrationer mot ledande fastighets- och CRM-system och kan hjälpa er att sätta upp automatisk uppföljning av kundresan. Integrationen sker med stöd av AktivBos API och möjliggör ”triggerbaserade” utskick via valfria utskickskanaler.

Api-integrationer

Låt oss göra jobbet – eller skapa själv

En plattform för hela ert undersökningsbehov. Utöver undersökningarna som vi hanterar och administrerar, har du möjligheten att själv skapa upp och skicka ut egna enkäter via vårt enkätverktyg Create i AktivBo Analytics. Välj mellan mallade frågepaket som är skräddarsydda för fastighetsbranschen eller skapa dina egna frågor utifrån era specifika behov.

Läs mer om hur Stångåstaden använder Create →
aktivBo-Create

I gott sällskap

Logo-wall-SE-2406a

 

I gott sällskap

Logo-wall-mobile-SE-2406a

 

I gott sällskap

Logo-wall-mobile-SE-2406a

 

Våra hyresgästundersökningar ger dig

Happy

Nöjdare hyresgäster

Lyssna på era kunder och agera på svaren. Säkerställ att ni gör rätt saker på rätt plats.

AktivBoAnalytics-stor

Engagerade medarbetare

Skapa drivkraft och få organisationen att arbeta tillsammans mot uppsatta mål.

effektivitet

Ökad effektivitet

Spara tid och få reda på vilka investeringar ni behöver göra, och vilka ni kan undvika.

happy-happy

Mindre klagomål

Klagomål och missnöjda hyresgäster kostar tid och pengar.

entreprenörer

Uppföljning entreprenörer

Förbättra era avtal och säkerställ kvalitet i de tjänster ni köper.

vakanser

Minskade vakanser

Nöjda kunder stannar. Undvik kostsamma anpassningar.

ESG

Hållbarhetsrapportering

Underlag för rapportering enligt ESRS, öka din GRESB-poäng och säkerställ din finansiering.

brand

Starkare varumärke

Ett starkt varumärke ger många fördelar och för att lyckas behöver ni säkerställa en hög kundnöjdhet.

benchmark

Bättre resultat

Smart prioritering, ökad effektivitet och lojala kunder ger ett bättre resultat på nedersta raden.

Boka demo idag!

Vill du veta mer om AktivBo och hur vi kan hjälpa er att få nöjdare hyresgäster och bättre lönsamhet? Boka en demo med våra experter!