Partners

Förutom de bostads- och fastighetsföretag vi arbetar med, har vi ett antal samarbeten med andra branschaktörer och partners.

HubSpot Video

spiltan-smallSedan 2009 är Investment AB Spiltan en av huvudägarna i AktivBo. Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag.

fastighetsagarna-small

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. De representerar drygt 17 000 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och industrifastigheter. Övriga är bostadsrättsföreningar.

forvaltarforum-small

Förvaltarforum är en mötesplats för dig som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Förvaltarforum sprider nyheter, erfarenheter och kunskap i branschen samt bidrar till god lönsamhet med grönt samvete och till att höja yrkets status och attraktivitet. Den enda svenska sajten som enbart skriver om förvaltning och drift.

gavagai-small

Gavagai är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan och betydelser i textinnehåll genom machine-learning och AI. AktivBo samarbetar med Gavagai i syfte att stödja och förenkla fastighetsbolagens analyser av hyresgästernas egna ord.

hyresgastforeningen-small

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. AktivBo och Hyresgästföreningen samarbetar kring Riksenkäten, en enkätundersökning riktad till ett slumpvist urval om 5 000 medlemmar i Hyresgästföreningen. Denna riksomfattande hyresgästundersökning har genomförts på samma sätt vart femte år (2005, 2010, 2015, 2020).

aventyret-small

Äventyret är experter på digitalisering och gör därför designforskning, trendbevakning, affärs- och konceptutveckling, teknikekosystem samt interaktion- och gränssnittsdesign och har varit med att ta fram AktivBo Analytics.

footer wave