Partners

Förutom de bostads- och fastighetsföretag vi arbetar med, har vi ett antal samarbeten med andra branschaktörer och partners.

spiltan-smallSedan 2009 är Investment AB Spiltan en av huvudägarna i AktivBo. Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag.

aareon - web

Aareon är den ledande leverantören av SaaS-lösningar för den europeiska fastighetsbranschen. Bolaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade mjukvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stödjer hållbar och energieffektiv verksamhet och kopplar samman alla processdeltagare. AktivBo är en partner i Aareon Connect, Aareons digitala ekosystem för fastighetsbranschen.

Avy-tmpl_black_rgb (1)

Avy-Tmpl är Nordens ledande boendeplattform som tillsammans med sina kunder förbättrar hyresgästupplevelsen i 270,000 hushåll runtom i Norden. Med Avy-Tmpl kan fastighetsägare och förvaltare ge boende en enklare och modernare service, och samtidigt skapa en plattform för en smartare fastighetsaffär. De arbetar med över 50 framstående bostadsbolag och har en produkt som nyttjas av nästan 20% av Sveriges hyresgäster.

fastighetsagarna-small

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. De representerar drygt 17 000 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och industrifastigheter. Övriga är bostadsrättsföreningar.

aventyret-small

Äventyret är experter på digitalisering och gör därför designforskning, trendbevakning, affärs- och konceptutveckling, teknikekosystem samt interaktion- och gränssnittsdesign och har varit med att ta fram AktivBo Analytics.

forvaltarforum-small

Förvaltarforum är en mötesplats för dig som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Förvaltarforum sprider nyheter, erfarenheter och kunskap i branschen samt bidrar till god lönsamhet med grönt samvete och till att höja yrkets status och attraktivitet. Den enda svenska sajten som enbart skriver om förvaltning och drift.

hyresgastforeningen-small

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. AktivBo och Hyresgästföreningen samarbetar kring Riksenkäten, en enkätundersökning riktad till ett slumpvist urval om 5 000 medlemmar i Hyresgästföreningen. Denna riksomfattande hyresgästundersökning har genomförts på samma sätt vart femte år (2005, 2010, 2015, 2020).

footer wave