Skip to the main content.

Social hållbarhet


Vi stödjer fastighetsbolag i hållbarhetsarbetet på olika sätt. Utöver konkreta förbättringar för hyresgästerna ger vår metod och data underlag för hållbarhetsrapportering.

  • Hyresgästinflytande
  • Trygghetsundersökningar
  • Data för ESG / CSRD / ESRS
social-hallbarhet

Tenant Experience 
– en viktig del i hållbarhetsarbetet

Att ge hyresgästerna möjlighet att påverka sitt boende eller sin arbetsmiljö är en central del i arbetet med att förbättra den totala kundupplevelsen. AktivBo startades för att skapa en förändring i fastighetsbranschen – till att inte enbart fokusera på byggnaderna, utan också på människorna i dem. Grunden i vår metod, filosofi och vision handlar om att skapa en bättre livskvalitet.

Social hållbarhet

Hyresgästernas feedback och upplevelser är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Med våra olika typer av undersökningar ger vi fastighetsbolag KPIer för social hållbarhet.

AktivBo's platform and insights are important management tools for Vonovia. We use them to increase the satisfaction of our customers and to leverage potential in our processes.
Vonovia
Malte Hollstein
Managing Director Customer Service Vonovia SE
Social hållbarhet

 

Social hållbarhet – ”S” i ESG

Hållbart fastighetsföretagande innebär mer än bara energieffektivt byggande och förvaltning av fastigheter. Det omfattar även ett övergripande ansvar för verksamheten ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Social hållbarhet innefattar engagemang i lokalsamhället och omsorg om hyresgäster, kunder, besökare och boende. 

Hyresgästernas perspektiv i hållbarhetsarbetet →
trygghet

 

Trygghetsundersökningar

AktivBo hjälper fastighetsbolag att mäta den upplevda tryggheten hos hyresgästerna. Det kan innebära riktade trygghetsundersökningar eller en del i den övergripande kundupplevelsen. Vår data och benchmark används i arbetet med att lyfta utsatta och särskilt utsatta områden. 

Så ökar Framtiden den upplevda tryggheten →
säkerställd data

 

Säkerställd data för ESG-rapportering (GRESB)

Betydelsen av sociala, miljö- och styrningsfaktorer (ESG) ökar inom fastighetsbranschen och därmed behovet av säkerställd och pålitlig data. GRESB Real Estate Assessment är ett riktmärke för ESG-prestanda där social hållbarhet ingår. Poäng tilldelas om ett Tenant Engagement-program finns på plats, där hyresgästundersökningar och förbättringar av nöjdheten fungerar som nyckelkomponenter.

Real Estate Scoring Document →
hållbara investeringar

 

Hållbara investeringar

För gröna lån är uppfyllandet av ESG-kriterier en central del. Genom att aktivt integrera social hållbarhet i sitt verksamhetssätt kan ett fastighetsbolag stärka sin ansökan. Ett långsiktigt och holistiskt hållbarhetsfokus som inkluderar ett helhetsansvar för både miljömässiga och sociala aspekter visar att fastighetsbolag strävar efter en positiv påverkan bortom enbart ekonomiska vinster. 

Så arbetar Stena Fastigheter med socialt länkad finansiering →
Vi är glada att inleda vårt samarbete med AktivBo. Våra hyresgästers feedback är viktig för oss och vi kommer att sträva efter att förbättra vår service och våra hållbarhetsinitiativ kontinuerligt. Tredjepartsenkäten för engagemang är också väldigt användbar för ESRS-rapporter och GRESB-benchmark.
Pandox
Caroline Tivéus
Director of Sustainable Business

Boka demo

Vill du veta mer om AktivBo och hur vi kan hjälpa er att få nöjdare hyresgäster och bättre lönsamhet? Boka en demo med våra experter!