Skip to the main content.

AktivBo - Privacy Policy

GDPR-kompatibelt och självklart servrar inom EU. Vi är experter på att säkerställa din data och IT säkerhet.

Denna integritetspolicy förklarar hur AktivBo hanterar dina personuppgifter och dina data. Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför vill vi presentera vår policy med ett tydligt och rakt språk istället för att använda krångliga juridiska termer. Integritetspolicyn gäller för alla produkter, tjänster och webbsidor som AktivBo Group AB, AktivBo AB och AktivBo GmbH erbjuder. Dessa produkter, tjänster och webbsidor kallas ”tjänsterna” i denna policy. Om inget annat anges så tillhandahålls våra tjänster av AktivBo AB:s verksamhet i Sverige.

Anonymitet

Om man är anonym eller ej beror på vilken typ av undersökning man deltar i. Om man som respondent är anonym framgår detta i de följebrev som medföljer undersökningen. AktivBo ansvarar för alla de uppgifter som behövs för att kunna hantera utskick och påminnelser enligt GDPR. Varje undersökning har en unik enkätkod som används för att knyta undersökningen till en viss respondent/hyresgäst. Den unika koden innebär också att AktivBo kan undvika att skicka ut påminnelser till respondenter/hyresgäster som redan har svarat.

Vi säljer inte dina svar vidare till tredje part

AktivBo säljer inte och delar inte undersökningssvar med tredje parts annonsörer eller marknadsföringsföretag. AktivBo har endast hand om dina uppgifter på uppdrag av den/de som skapat undersökningen, och det är dessa uppdragsgivare som kontrollerar hanteringen av dina uppgifter, med undantag för offentliga undersökningar, vilket förklaras utförligare längre fram i denna policy.

Avsluta e-postprenumeration

Om du inte längre vill få e-post från oss kan du avsluta din prenumeration genom att klicka på länken längst ned i e-postmeddelandet.

Lagringsplats för data

Våra servrar finns i Sverige, så vi kommer att lagra och hantera dina personuppgifter i Sverige. Dina personuppgifter kan också hanteras av, överföras eller delas till länder där AktivBo har dotterbolag och kontor, och till länder där våra serviceleverantörer är verksamma eller erbjuder tjänster.

Cookies

Vi och våra partners använder cookies och liknande teknik på våra webbplatser. Cookies är små datapaket som lagras på den enheten du använder för att få tillgång till våra tjänster. Vi använder cookies för att känna igen återkommande användare. Alla cookies försvinner efter en viss tidsperiod, beroende på vad de används till.

Vi använder cookies och liknande teknik av flera anledningar:

  • De gör det lättare att använda vår webbsida
  • Om du använder ”Kom ihåg mig”-funktionen när du loggar in på ditt konto kan vi lagra ditt användarnamn i en cookie för du snabbare ska kunna logga in när du återvänder för att använda tjänsten.
  • Säkerhet
  • Vi använder cookies för att verifiera din identitet, och för att bekräfta om du är inloggad i vår tjänst eller fyller i en undersökning.
  • Anpassa innehållet efter dina önskemål
    Vi kan spara användarpreferenser i cookies, som till exempel vilket språk du föredrar, för att anpassa innehållet du ser. Vi använder också cookies för att säkerställa att användare inte kan göra om vissa undersökningar som de redan fyllt i.
  • För att göra våra tjänster ännu bättre

Vi använder cookies för att mäta din användning av våra webbplatser och spåra data, och även för att då och då visa dig olika versioner av innehållet. Den här informationen hjälper oss att utveckla och förbättra våra tjänster och optimera innehållet vi visar användarna.

Google Analytics

Förutom det vi beskriver ovan har vi också infört vissa Google Analytics-funktioner på våra webbplatser och i andra tjänster. Besökare på våra webbplatser kan välja att inte godkänna vissa typer av spårning från Google Analytics. Om du inte vill dela data med Google Analytics kan du också göra det genom att ladda ned ett speciellt tillägg till webbläsaren. Genom att använda våra webbplatser och tjänster och godkänna denna integritetspolicy godkänner du användningen av cookies som beskrivs häri.

Personuppgifter, bild- och videoupptagning under externa sammankomster

Under event och externa sammankomster arrangerade av oss förbehåller vi oss rätten att fotografera, samt uppta ljud- och rörligt innehåll som kan komma att användas i kommersiellt syfte, så som sociala medier eller e-postutskick. För- och efternamn, befattning och företagstillhörighet kan också komma att kommuniceras i deltagarförteckningar till andra deltagare på den berörda sammankomsten. Självklart görs detta alltid på ett sätt som värnar om enskild persons integritet. Om du har några synpunkter kring detta, vänligen kontakta oss innan deltagande i fysisk sammankomst.  

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i integritetspolicyn, men om vi gör det så kommer vi att meddela dig på den här webbplatsen. Om vi bedömer att förändringarna av innehållet är viktiga så meddelar vid dig om detta på lämpligt sätt via e-post eller andra kanaler. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att vi informerat om ändringarna och efter att ändringarna trätt i kraft kommer du att anses ha godkänt ändringarna i vår integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy eller villkoren i någon uppdaterad version av integritetspolicyn kan du avsluta ditt konto (om du har ett konto) när du vill eller välja att inte besvara en undersökning.