Ängelholmshem om nyckeln till hög svarsprocent på hyresgästenkäter

Att arbeta för att höja svarsfrekvensen är alltid viktigt. Ju fler svarande hyresgäster desto bredare underlag och större engagemang. Ett bolag som har en imponerande svarsfrekvens är Ängelholmshem, så vi bad dem att dela med sig med vad som har varit deras nycklar i arbetet för att skapa en så hög svarsfrekvens som möjligt.

Dubblerade sitt bestånd på några år

angelholmsHem

"Vi tror att det är många komponenter som samarbetat för att få en hög svarsfrekvens. Dels har vi ett högt boendeinflytande med lång historik där det har varit viktigt att lyssna på hyresgäster och faktiskt tillgodose, så långt det är möjligt, önskemål. Det har bidragit till ett högt förtroendekapital – att vi gör det vi säger". Säger Mikael Svensson, bostadschef på Ängelholmshem.

Specifika handlingsplaner

Att arbeta med specifika handlingsplaner och återkoppling har också varit ett verktyg som har bidragit till den höga svarsfrekvensen:

“Ser vi i resultaten av undersökningarna att man känner otrygghet har vi jobbat med det specifikt i just det området där vi har fått återkoppling på det. Men i ett annat område så har vi haft andra handlingsplaner utifrån vad hyresgästerna svarar där. När vi är specifika i våra åtgärder känner hyresgästerna att de verkligen blir lyssnade på och att det faktiskt händer saker när de svarar på undersökningarna. Det gör dem mer benägna att fortsätta ge oss feedback. Här har också fritextsvaren varit en stor tillgång. Om det är möjligt ger vi alltid personlig återkoppling på det som vi har åtgärdat. Vi använder oss också av vår hemsida samt nyhetsbrev som kommer ut fyra gånger per år". Säger Mikael Svensson

Nära förvaltning bidrar till förtroendekapital

Att finnas där hyresgästerna är har bidragit till ett högt förtroendekapital för Ängelholmshem - vilket i sin tur medför att hyresgästerna blir mer benägna att vilja påverka och besvara enkäterna.

“Kanske den största bidragande faktorn till vår höga svarsfrekvens är att vi arbetar med en nära förvaltning. Det innebär att vi har ”flyttat” ut och bemannat upp i våra områden – där hyresgästerna finns, i stället för att centralisera. Det tror vi har bidragit till ett stort förtroendekapital vilket i sin tur också gör att hyresgästerna känner sig mer bekväma och angelägna om att svara på enkäterna". Säger Mikael Svensson

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Ängelholms kommun. Med strax över 3 000 lägenheter runt om i Ängelholms kommun är de den största aktören på bostadsmarknaden i Ängelholm.

Mer inspiration om hur andra arbetar?

Stångåstaden har verkligen hittat sitt recept för framgång med en process som är optimerad för att ge bästa möjliga service, men också vara så tidseffektiv som möjligt. Det märks till exempel på till siffran 100% nöjda kunder på kontraktsskrivning för nyproduktion. Läs mer om hur de arbetar för att höja sina resultat i den här artikeln. 

 

Senaste artiklarna

Victoriahem - ett arbetssätt som ger resultat

Vilka är Sveriges bästa hyresvärdar? Nedräkningen har börjat inför årets Benchmark Event. Ett av...


2023-01-18 2 min läsning

Mätning av kundresan – så ska K2A optimera sitt kundnöjdhetsarbete

K2A är ett fastighetsbolag som fokuserar på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade...


2023-05-09 2 min läsning

Botkyrkabyggens trygghetsarbete ger resultat

Botkyrkabyggen arbetar mycket med förbättring där kundundersökningar utgör en viktig grund.De har...


2020-04-18 2 min läsning
footer wave