Så upplever Sveriges hyresgäster sina innergårdar och närmiljö

Vi har tittat närmre på hur Sveriges hyresgäster upplever sin närmiljö, vad som är viktigt, hur det skiljer sig i landet och hur det har förändrats över tid. Har till exempel pandemin fått oss att uppskatta miljön kring hemmet mer? Vi har tittat på den samlade datan med svar från 198 000 hushåll som representerar närmare en halv miljon hyresgäster. 

Hur nöjda är hyresgästerna med sin utemiljö?

Generellt sett får närmiljön goda betyg – en majoritet, 81% tycker att utformning av gård och närmiljö är bra. Men även om de flesta är nöjda finns det också en viktig del, en femtedel av alla hyresgäster som anser att utemiljön kan förbättras. En tredjedel ungefär skulle vilja ha bättre tillgång till bänkar och bord i sin utemiljö, så här finns ett potentiellt förbättringsområde. 

I vilken grad kan man tänka sig att rekommendera boendet och var i landet är man nöjdast?  

Tittar vi på nöjdheten ute i landet är 73% nöjda med utformning av gård och närmiljö i Skåne, i Stockholmsområdet ligger motsvarande siffra på 78% och i topp av nöjdhet kommer Västra Götaland med 81%. 

Är man nöjd med utformningen av gård och närmiljö ökar också siffrorna för den allmänna trivseln i kvarteret och man är också mer benägen att rekommendera sina vänner att flytta dit. Inga konstigheter direkt. Men intressantare är att den starkaste kopplingen mellan att vilja rekommendera sitt hyreshus och de olika delarna av närmiljön vi mäter är faktorn om trafikmiljön i närområdet är bra. Här finns flera saker att arbeta med för att höja både trivsel och trygghet. 

Negativ trend på utemiljö - har pandemin påverkat? 

Eftersom pandemin medförde att fler än någonsin började arbeta hemifrån ställde vi oss frågan: Blir utemiljön viktigare när man är hemma mer? Vi tittade därför på hur den generella nöjdheten med sitt närområde har förändrats över tid och kan se att det finns en negativ trend. Om nöjdheten sjunker på grund av pandemi eller inte är såklart svårt att säga, men att satsa på närområde - och framför allt fråga hyresgästerna själva hur de vill ha det kan vi alltid rekommendera.  

nojd-naromrade

Mer inspiration om hur andra arbetar?

Stångåstaden har verkligen hittat sitt recept för framgång med en process som är optimerad för att ge bästa möjliga service, men också vara så tidseffektiv som möjligt. Det märks till exempel på till siffran 100% nöjda kunder på kontraktsskrivning för nyproduktion. Läs mer om hur de arbetar för att höja sina resultat i den här artikeln. 

 

Senaste artiklarna

Fem steg för att få nöjdare hyresgäster

Hur får man egentligen nöjdare hyresgäster? Det räcker inte med att säga att det är viktigt med...


2021-06-28 2 min läsning

Vikten av det personliga mötet för Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder i Norrköping fokuserar på det personliga mötet när de delar ut hyresgästenkäter, och...


2020-08-16 3 min läsning

Ett kvitto på bra arbete - Väsbyhem om när de vann Kundkristallen 2020

2020 vann Väsbyhem Kundkristallen för Största lyft serviceindex i klassen 4 000 – 10 999...


2022-01-26 1 min läsning
footer wave