Skip to the main content.

Bostadsbolag

Vi hjälper bostadsbolag att få nöjdare hyresgäster, medarbetare och ägare. AktivBo Analytics är en undersöknings- och analysplattform som gör det enkelt att fatta smarta beslut. Använd hyresgästernas feedback till att göra rätt saker på rätt plats.

LoggorBostad

Skräddarsydda hyresgästundersökningar för bostadsbolag


Oavsett projekt tar vi reda på det man vill ha svar på, med anpassade och skräddarsydda enkäter efter syfte. Kvalitativa eller kvantitativa undersökningar, valfri utskicksfrekvens och multipla utskickskanaler. Kvalitetssäkrade standardfrågor som grund för benchmarking. Tack vare vår metod kan vi säkerställa fastighetsbranschens högsta svarsprocent.

  • Kommunala bostadsbolag
  • Privata bostadsbolag
  • Kooperativa bostadsbolag

Kundinsikter för smartare beslut

Med AktivBos hyresgästundersökningar och analysplattform blir det lätt att göra rätt prioriteringar. En metod specifikt framtagen för fastighetsbranschen som ger dig nöjdare kunder och ett bättre resultat på nedersta raden.

Läs mer om Tenant Experience →
kundinsikter för nöjdare kunder

AktivBo Analytics – underlag för verksamhetsstyrning

All undersökningsdata och kundfeedback på ett och samma ställe, med ett anpassat workflow för alla roller i organisationen. Följ upp och förbättra de olika kontaktpunkterna i kundresan, med resultat nedbrytbara på valfria nivåer. I plattformen ser du enkelt vad du behöver agera på och vilka investeringar du kan undvika. 

Läs mer om AktivBo Analytics →
analytics-bostadsbolag

Vi skapar engagemang och drivkraft i er organisation

Att mäta och samla in svar från kunderna är viktigt. Men alltför ofta stannar förbättringsarbetet av. Vi är specialister på att skapa engagemang och frigöra potentialen i er organisation. Med vår metod säkerställer vi att data omsätts till kontinuerliga förbättringar som stärker er affär.

Läs mer om hur AktivBo stödje er i förbättringsarbetet →
förbättringsarbete-bostadsbolag

Branschens största benchmark

Sätt mål, skapa drivkraft och använd best practice. Med över 450 nationella och internationella fastighetsbolag som kunder har vi branschens största benchmark inom kundnöjdhet. Vi kan ge dig jämförelsedata och benchmarking inom olika områden, segment och storleksklasser.

Läs mer om Benchmarking →
benchmark-bostadsbolag

En undersöknings- och analysplattform som ger er

Happy

Nöjdare hyresgäster

Lyssna på era kunder och agera på svaren. Säkerställ att ni gör rätt saker på rätt plats.

AktivBoAnalytics-stor

Engagerade medarbetare

Skapa drivkraft och få organisationen att arbeta tillsammans mot uppsatta mål.

effektivitet

Ökad effektivitet

Spara tid och få reda på vilka investeringar ni behöver göra, och vilka ni kan undvika.

happy-happy

Mindre klagomål

Klagomål och missnöjda hyresgäster kostar tid och pengar.

entreprenörer

Uppföljning av externa entreprenörer

Förbättra era avtal och säkerställ kvalitet i de tjänster ni köper.

vakanser

Minskade vakanser

Nöjda kunder stannar. Undvik kostsamma anpassningar.

ESG

Social hållbarhet

Data för rapportering: ESG / CSRD / ESRS. Säkerställ GRESB-poäng för hållbarhetslänkade lån. 

brand

Starkare varumärke

Ett starkt varumärke ger många fördelar och för att lyckas behöver ni säkerställa en hög kundnöjdhet.

benchmark

Bättre resultat

Smart prioritering, ökad effektivitet och lojala kunder ger ett bättre resultat på nedersta raden.

Vi följer löpande upp våra olika kontaktytor med kunderna. AktivBo Analytics ger oss möjligheten att se utfallet i realtid vilket medför att vi kan göra snabbare insatser.
heimstaden-2
Maria Petersson
VD, Heimstaden Förvaltnings AB
kundresa-bostadsbolag

 

Automatisk kundreseuppföjning

AktivBo stödjer idag ett stort antal bostadsbolag med uppföljning av kundresan och hyresgästens olika kontaktytor med företaget. Med våra API-lösningar kan ni enkelt överföra data helt automatiskt och få realtidsuppdaterade undersökningar. Vi har integrationer mot ledande fastighets- och CRM-system och kan hjälpa er att sätta upp automatisk uppföljning av kundresan, via valfria utskickskanaler.

Webinar om MKBs uppföljning av kundresan →

trygghet-new-2

 

Trygghetsundersökningar

Den upplevda tryggheten är avgörande för att man ska trivas med sitt hem och sin boendemiljö. Genom att samla in hyresgästernas upplevelser, synpunkter och önskemål kan man sätta in rätt åtgärder. Vi genomför riktade trygghetsundersökningar eller som en del i den övergripande kundupplevelsen. Vår data och benchmark används i arbetet med att lyfta utsatta och särskilt utsatta områden. 

Se ett kundwebinar om arbetet för att öka den upplevda tryggheten →

inflyttade

Boendeinflytande

Låt hyresgästerna vara med och påverka. Att samla in synpunkter och önskemål från era hyresgäster är helt centralt. Det gäller oavsett om ni behöver ett formellt godkännande inför en ombyggnation eller helt enkelt vill ha ett bättre beslutsunderlag. Ni har alltid mycket att vinna på att ge hyresgästerna möjlighet till ökat inflytande. Låt oss hantera undersökningen eller skapa era egna enkäter i vårt enkätverktyg Create.

Så arbetar Stena Fastigheter i sina nyproduktioner →

hållbarhet-lokaler-new

 

Social hållbarhet för bostadsbolag

Hållbart fastighetsföretagande innebär mer än bara energieffektivt byggande och förvaltning av fastigheter. Det omfattar även ett övergripande ansvar för verksamheten ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Social hållbarhet innefattar engagemang i lokalsamhället och omsorg om hyresgäster, kunder, besökare och boende.

Läs mer om hur AktivBo kan stödja i ert hållbarhetsarbete →

Därför väljer bostadsbolagen AktivBo

 

Vår metod ger resultat

AktivBos metod och arbetssätt driver förbättringar och ger konkreta resultat för våra kunder. Att många av våra kundrelationer sträcker sig längre än tio år är ett bevis på detta. Vi lever som vi lär, lyssnar på kunden och levererar kvalitet.

Din data är säker hos oss

Vi är GDPR kompatibla och datasäkerhet är vår högsta prioritet. AktivBo samarbetar med Binero som har ett svenskt klimatcertifierat ISO 27001 datacenter med högsta krav på dataintegritet och hållbar digitalisering.

Ekosystem för hyresgästfeedback

AktivBo Analytics är en skräddarsydd undersöknings- och analysplattform för fastighetsbranschen. Ni kan välja mellan fullservice från AktivBo, eller skapa egna undersökningar med vårt integrerade enkätverktyg. Oavsett så får ni all kundfeedback och benchmarking i samma plattform.

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet drivet av teknologi. Vi är specialister inom bostads- och fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet. Vi utformar datadrivna tjänster tillsammans med våra kunder, utifrån utmaningar och behov. Vår metod frigör potentialen i er organisation och skapar best practice som leder till konkreta resultat.

Vi gör data levande

Att samla in hyresgästfeedback är viktigt, men arbetet får inte stanna där. Vi vet vikten av att skapa engagemang och få med medarbetarna i förbättringsarbetet. Våra kundansvariga konsulter ser till så att det skapas drivkraft i er organisation.

Integrera med dina favoritsystem

API-integrationer mot ledande fastighets- och CRM-system med automatiska undersökningar för hela kundresan, via valfria utskickskanaler.

Boka demo

Vill du veta mer om AktivBo och hur vi kan hjälpa er att få nöjdare hyresgäster och bättre lönsamhet? Boka en demo med våra experter!