Lundbergs Fastigheter satsar på kommunikation med hyresgästerna

Under pandemin har AktivBo sett ett mönster i branschen - bolag kämpar med områden inom kommunikation, information och felanmälanprocess. Många hyresgäster upplever att dessa områden försämrats. Det beror bland annat på att bolagen har behövt anpassa sig till nya riktlinjer och att hyresgästerna förväntar sig andra saker av värdarna. Lundbergs Fastigheter visar i stället på rakt motsatta trenden, vi har pratat med deras regionchef Peter Lundgren för att få veta hur de lyckats med det.

Under hyresgästmätningen som Lundbergs Fastigheter gjorde med AktivBo under våren 2021, lyfte de sig rejält inom både Serviceindex och Produktindex. Inom Serviceindex stärkte de sig allra mest inom delindexet Ta kunden på allvar, där hyresgästerna får tycka till om hyresvärdens bemötande, information och kommunikation. Lundbergs hyresgäster har också fått en förbättrad upplevelse av felanmälanprocessen. Det gäller både hur man upplever att det fungerar att anmäla felet, att få det reparerat inom rimlig tid, och kvaliteten på utfört arbete.

Peter Lundgren

Vi är såklart nyfikna på vad Lundbergs
Fastigheter gjort för att nå en sådan stor förbättring samtidigt som branschen står inför stora utmaningar, och har därför pratat med deras regionchef Peter Lundgren.

Medarbetarna stor del i positiva utvecklingen

Peter berättar att deras positiva utveckling först och främst är tack vare deras fantastiska medarbetare som alltid gör sitt yttersta för att deras hyresgäster ska få en så bra upplevelse som möjligt.

"Vi arbetar kontinuerligt och strukturerat för att hela tiden förbättra oss och över tid ger det en fin utveckling och ett fantastiskt resultat."

De senaste åren har de fokuserat lite extra på kommunikation. Peter säger att det under pandemin krävts än mer för att hyresgästerna ska känna sig trygga och det är tydligt att arbetet uppskattas. Återkoppling och dialog är viktiga verktyg för att hyresgästerna ska känna att de blir tagna på allvar.

"Vi vill att våra hyresgäster ska känna att de kan vara med och påverka och vi är noga med att återkoppla om vad vi gör. Här är AktivBo-undersökningen ett viktigt verktyg."

Ska vara lätt att kontakta

Förvaltningen arbetar nära kommunikationsavdelningen som stöttar med både strategi och produktion för att förbättra och effektivisera kommunikationen mellan Lundbergs och deras hyresgäster. Innan sommaren lanserade de en ny hemsida och Mina Sidor som de hoppas ska förenkla och förbättra upplevelsen ytterligare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med dem – oavsett vilken kanal man föredrar. Peter säger att processen för felanmälan fungerar bra och att de hela tiden jobbar för att förenkla och förbättra processen – alltid med hyresgästen i fokus.

"Vi har nyligen implementerat ett nytt system vilket kommer förenkla både för oss och för våra hyresgäster. Här kan vi ännu bättre följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete, och givetvis kommunicera med våra hyresgäster."

Mer inspiration?

Läs mer om hur Benchmarking kan hjälpa dig i förbättringsarbetet. 

Senaste artiklarna

AB Karlskronahem väljer att integrera Analytics mot fastAPI

AB Karlskronahem valde att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI* för att höja sitt NKI, och för...


2020-09-24 2 min läsning

Ängelholmshem om nyckeln till hög svarsprocent på hyresgästenkäter

Att arbeta för att höja svarsfrekvensen är alltid viktigt. Ju fler svarande hyresgäster desto...


2022-05-31 2 min läsning

Fokus på kundens upplevelse för Akademiska Hus

Vi välkomnar Akademiska hus som nya kunder och passade på att be dem berätta mer om satsningen de...


2022-09-27 1 min läsning
footer wave