Skip to the main content.

1 min read

Hyresgästen i fokus för Asset Managers

Hyresgästen i fokus för Asset Managers

Att arbeta med hyresgästfeedback har blivit en allt viktigare del för många Asset Management bolag. Genom att lyssna på kunderna kan företagen minska både vakanser och klagomål samtidigt som lönsamheten ökar, läs mer här. Samtidigt har utvecklingen med ökat fokus på hållbarhet gjort att allt fler Asset Management bolag valt att lanserat ”tenant engagement program” för att intensifiera sitt hållbarhetsarbete ytterligare och öka sin GRESB-poäng. 

Genom att arbeta strukturerat med att samla in hyresgästfeedback med hjälp av en extern leverantör och rapportera resultaten till GRESB har bolag som Realterm, Pandox och Patrizia lyckats uppfylla de krav som ställs och bidra till ökad hållbarhet.

Caroline Tivéus, chef för hållbart företagande på Pandox beskriver hur de arbetar:

Caroline

Våra hyresgästers feedback är viktig för oss och vi kommer att sträva efter att förbättra vår service och vårt hållbarhetsarbete kontinuerligt. Undersökningen om tredjepartsengagemang är också användbar för ESRS-rapportering och GRESB score.

Genom AktivBo Analytics får Asset Managers en branschledande analysplattform där man kan jämföra utvecklingen för olika Property managers, för olika marknader och på koncernnivå. Allt för att förenkla rapporteringen till GRESB. 
 
Vill du veta mer om hur AktivBo kan hjälpa med att uppfylla tenant engagement program  kan du kontakta oss här.

 

Så har Älmhultsbostäder lyckats öka den upplevda tryggheten

Så har Älmhultsbostäder lyckats öka den upplevda tryggheten

I årets rapport Så tycker Sveriges hyresgäster – Bostäder kunde vi redovisa att den upplevda tryggheten bland hyresgäster i hela landet följer en...

Read More
Så kan Benchmarking hjälpa dig i förbättringarbetet

1 min read

Så kan Benchmarking hjälpa dig i förbättringarbetet

Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat? Svaren får man genom jämförelser med andra bolag eller organisationer i liknande sits....

Read More
Det lönar sig att arbeta kunddrivet

Det lönar sig att arbeta kunddrivet

Med en framgångsrik servicekultur ökar kundnöjdheten. Alla medarbetare, framförallt de som arbetar närmast kunderna, påverkar upplevelsen och bilden...

Read More