Hög service bidrar till bättre driftnetto och ökad lönsamhet

Fastighetsägare som erbjuder en hög service har hyresgäster som trivs bättre i sina lokaler och lägenheter, de är även i större utsträckning villiga att rekommendera sin hyresvärd. Detta syns tydligt när AktivBo gör faktoranalyser av hyresgästernas svar i deras kunders undersökningar. Men kan en förvaltning som präglas av en hög servicenivå, där hyresgästerna känner sig uppmärksammande och blir lyssnade på, leda till ökat driftnetto och förbättrad lönsamhet? Det korta svaret är ja! 

Forskning av professor Danielle Sanderson på UCL (University College of London) visar att en enprocentig ökning i genomsnittlig hyresgästnöjdhet ökade den årliga totalavkastningen bland kommersiella fastighetsinvesterare i Storbritannien med nästan två procent.  

Hennes forskning visar också att en hög servicenivå leder till att det är lättare att attrahera och behålla hyresgäster. Det är nämligen betydligt billigare att behålla befintliga hyresgäster. Genom att erbjuda hög servicekvalitet kan man öka hyresgästernas lojalitet och därmed minska risken för vakanser och tomma lokaler och lägenheter. Enligt en rapport från CBRE kostar det i genomsnitt fem gånger mer att hitta en ny hyresgäst än det gör att behålla en befintlig.  

I AktivBos årliga rapport Så tycker Sveriges lokalhyresgäster 2022 analyseras över 6 000 lokalhyresgästers enkätsvar. Rapporten visar att en majoritet (88 procent) av hyresgästerna i första hand skulle vända sig till sin befintliga hyresvärd vid förändrade behov. Men även om det är många, innebär det samtidigt att 12 procent inte skulle göra det. Det kan ledda till betydande ekonomiska risker och potentiellt ökade kostnader för hantering av utflytt, inflyttning och lokalanpassningar. 

En fastighetsägare som fokuserar på hög service och kvalitet kan också uppnå ökad fastighetsvärdering. I Sverige har exempelvis Botkyrkabyggen lyckats med att höja värderingen på sina fastigheter genom att fokusera på att öka sin service och förvaltningskvalitet. Dessutom menar konsultföretaget Deloitte att fastighetsägare som fokuserar på kundnöjdhet har lägre kostnader för underhåll och reparationer. Detta eftersom hyresgästerna är mer benägna att ta hand om fastigheten. 

Det är med andra ord tydligt att fastighetsbolag som prioriterar hög service också tjänar på det. På flera sätt. 

 
Referenser: 

Senaste artiklarna

Victoriahem - ett arbetssätt som ger resultat

Vilka är Sveriges bästa hyresvärdar? Nedräkningen har börjat inför årets Benchmark Event. Ett av...


2023-01-18 2 min läsning

Personlig service och effektiva processer – så får Stångåstaden sina höga resultat för nyproduktion

Stångåstaden har verkligen hittat sitt recept för framgång med en process som är optimerad för att...


2021-11-15 3 min läsning

Hållbarhetsarbete blir allt viktigare för fastighetsbolag

Familjeföretaget Ivar Kjellberg Fastighets AB:s värdeord – kvalitet, långsiktighet och omtanke...


2021-10-19 1 min läsning
footer wave