Skip to the main content.

1 min read

Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor

Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor

Trenden i fastighetsbranschen är att utifrån ett kundreseperspektiv snabbare följa upp och tillgodose behov och önskemål från sina hyresgäster. Intresset för att bredda erbjudandet och leverera en ännu högre servicenivå växer, och med det behovet av djupare insikter och ett bättre beslutsunderlag.  
Genom smartare prioritering kan bolagen bli kostnadseffektivare samtidigt som kund och medarbetarnöjdheten ökar.  

AktivBo Analytics är framtagen tillsammans med våra kunder och är skräddarsydd för fastighetsbranschen. Plattformen är baserad på ny teknik och ger tillgång till datadrivna analyser med unik jämförelsedata från branschen, för både bostäder och kommersiella fastigheter. Vår benchmark har blivit ännu skarpare i takt med att antalet samarbeten, nationellt och internationellt, ökat kraftigt. I Analytics kan man använda och bryta ner data på helt nya sätt. Fler insikter och bättre prioriteringar skapar högre kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet, säger Jon Svensson, VD AktivBo Group.  

Sedan flera år har AktivBo ett nära samarbete med Heimstaden och stöttar bolaget med automatiska löpande kundundersökningar via systemintegration i ett flertal länder. I Analytics har Heimstaden kontinuerlig uppföljning av olika kontaktytor med sina kunder, bland annat kontraktsskrivning, inflytt, felanmälan, utflytt och övergripande kundnöjdhet.  

– Vi vill kontinuerligt förbättra erbjudandet till våra kunder och få löpande information om hur vi kan bli en bättre hyresvärd. Detta gäller för alla olika kontaktytor som våra kunder har med oss som värd. AktivBos metod och plattform hjälper oss med detta, samt även med prioriteringsarbete och uppföljning av mål och handlingsplaner. Plattformen ger oss också möjligheten att se utfallet i realtid vilket medför att vi kan göra snabbare insatser, berättar Maria Petersson, VD Heimstaden Förvaltning AB.  

Mätning av kundresan – så ska K2A optimera sitt kundnöjdhetsarbete

Mätning av kundresan – så ska K2A optimera sitt kundnöjdhetsarbete

K2A är ett fastighetsbolag som fokuserar på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. De senaste 10 åren har de byggt...

Read More
Fokus på kundupplevelse för Akademiska Hus

Fokus på kundupplevelse för Akademiska Hus

Akademiska Hus har utfört olika typer av mätningar tidigare men för att få ett helhetsgrepp kommer de nu att börja arbeta på en övergripande nivå med...

Read More
Så arbetar Svenska Bostäder med löpande kundinsikter

Så arbetar Svenska Bostäder med löpande kundinsikter

Genom löpande kundinsikter inom inflyttningsprocessen har Svenska Bostäder identifierat nycklar för processförbättringar och ökad kundnöjdhet. ...

Read More