Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor 

Trenden i fastighetsbranschen är att utifrån ett kundreseperspektiv snabbare följa upp och tillgodose behov och önskemål från sina hyresgäster. Intresset för att bredda erbjudandet och leverera en ännu högre servicenivå växer, och med det behovet av djupare insikter och ett bättre beslutsunderlag.  
Genom smartare prioritering kan bolagen bli kostnadseffektivare samtidigt som kund och medarbetarnöjdheten ökar.  

AktivBo Analytics är framtagen tillsammans med våra kunder och är skräddarsydd för fastighetsbranschen. Plattformen är baserad på ny teknik och ger tillgång till datadrivna analyser med unik jämförelsedata från branschen, för både bostäder och kommersiella fastigheter. Vår benchmark har blivit ännu skarpare i takt med att antalet samarbeten, nationellt och internationellt, ökat kraftigt. I Analytics kan man använda och bryta ner data på helt nya sätt. Fler insikter och bättre prioriteringar skapar högre kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet, säger Jon Svensson, VD AktivBo Group.  

Sedan flera år har AktivBo ett nära samarbete med Heimstaden och stöttar bolaget med automatiska löpande kundundersökningar via systemintegration i ett flertal länder. I Analytics har Heimstaden kontinuerlig uppföljning av olika kontaktytor med sina kunder, bland annat kontraktsskrivning, inflytt, felanmälan, utflytt och övergripande kundnöjdhet.  

– Vi vill kontinuerligt förbättra erbjudandet till våra kunder och få löpande information om hur vi kan bli en bättre hyresvärd. Detta gäller för alla olika kontaktytor som våra kunder har med oss som värd. AktivBos metod och plattform hjälper oss med detta, samt även med prioriteringsarbete och uppföljning av mål och handlingsplaner. Plattformen ger oss också möjligheten att se utfallet i realtid vilket medför att vi kan göra snabbare insatser, berättar Maria Petersson, VD Heimstaden Förvaltning AB.  

Senaste artiklarna

Fokus på kundens upplevelse för Akademiska Hus

Vi välkomnar Akademiska hus som nya kunder och passade på att be dem berätta mer om satsningen de...


2022-09-27 1 min läsning

Ett kvitto på bra arbete - Väsbyhem om när de vann Kundkristallen 2020

2020 vann Väsbyhem Kundkristallen för Största lyft serviceindex i klassen 4 000 – 10 999...


2022-01-26 1 min läsning

Varför kundundersökningar?

Genom kundundersökningar kan man på ett strukturerat sätt fånga upp vad som är viktigast för...


2021-04-08 2 min läsning
footer wave