Skip to the main content.

1 min read

Stena Fastigheter - Nyproduktion och vikten av ett bra första intryck

Stena Fastigheter - Nyproduktion och vikten av ett bra första intryck

Stena Fastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, har med framgång implementerat en strategi för att mäta och hantera kundnöjdhet på sina nyproducerade fastigheter. Genom att noggrant analysera och dra lärdomar av sina tidigare projekt har Stena Fastigheter förbättrat sina byggnadsprojekt och sin inflyttsprocess, och kan på så sätt erbjuda sina hyresgäster en ännu bättre boendemiljö.

Nyproduktionsundersökning ger värdefull information

Innan Stena Fastigheter implementerade sin kundnöjdhetshantering hade de begränsad insikt i hur hyresgästerna trivdes och vilka utmaningar som uppstod i deras fastigheter. Detta medförde risker av att upprepa utmaningar och missnöjen från tidigare projekt. Men med hjälp av en noggrann mätning av kundnöjdheten och analys av resultaten kan de skapa förändring.

Genom att systematiskt samla in och analysera feedback från hyresgästerna med stöd av AktivBos Nyproduktionsmätningar kan Stena Fastigheter få tydligare och djupare insikter. De får värdefull information om vad hyresgästerna uppskattar mest och minst, samt vilka specifika utmaningar som behöver åtgärdas omgående, samt på sikt. Datan möjliggör på så sätt att man kan lära sig av tidigare fallgropar och anpassa processerna för kommande projekt.

Kontinuerliga förbättringar

Stena Fastigheters kundnöjdhetsarbete har lett till kontinuerlig förbättring av både deras Nyproduktionsindex samt NKI under varje projektfas och etapp. Genom att fokusera på de områden där de tidigare hade låga resultat och aktivt arbeta för att åtgärda dessa, har de gradvis sett en betydande ökning av betygen. Detta gäller inte bara för en specifik stad eller ett visst projekt, utan för samtliga städer där Stena Fastigheter är verksamma.

 

Ellen Taher Fathers - Stena

Vi i nyproduktionsgruppen på Stena Fastigheter har som mål att vara bäst på det vi gör så att våra kunder skall trivas i våra områden. Vi arbetar ständigt med att finslipa våra processer för att få nöjda kunder och då är feedbacken våra hyresgäster ger oss via AktivBo undersökningen ett viktigt verktyg i det arbetet.” - Ellen Taher Fathers, Förvaltningskoordinator, Stena Fastigheter

 

Genom att lyssna på sina hyresgäster och använda insikterna för att förbättra sina projekt skapar Stena Fastigheter kontinuerligt en bättre boendemiljö och ökad kundnöjdhet. Deras strategi för att mäta och hantera kundnöjdhet har inte bara resulterat i positiva resultat för enskilda projekt, utan bidrar också till att stärka affären på sikt. Detta syns inte minst på frågan om man anser att den nuvarande lägenheten ses som ett långsiktigt boende, där hela 83,3% svarar ja på den sista etappen av ett av de senaste mätta projekten.

Stena Fastigheter fortsätter att sträva efter att vara en marknadsledande aktör genom att ständigt förbättra och anpassa sin byggnadsprocess baserat på sina kunders feedback. Genom att använda kundnöjdhet som en vägledning kan de skapa ännu mer attraktiva och trivsamma boendemiljöer för sina hyresgäster och samtidigt bygga ett starkt varumärke inom branschen.

Lundbergs Fastigheter satsar på kommunikation med hyresgästerna

Lundbergs Fastigheter satsar på kommunikation med hyresgästerna

Under pandemin har AktivBo sett ett mönster i branschen - bolag kämpar med områden inom kommunikation, information och felanmälanprocess. Många...

Read More
Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor

Heimstadens kundresa – löpande kundundersökningar för olika kontaktytor

Trenden i fastighetsbranschen är att utifrån ett kundreseperspektiv snabbare följa upp och tillgodose behov och önskemål från sina hyresgäster....

Read More
Hyresgästernas perspektiv – en viktig KPI för att lyckas med social hållbarhet i fastighetsbranschen

Hyresgästernas perspektiv – en viktig KPI för att lyckas med social hållbarhet i fastighetsbranschen

I en bransch där fokus på hållbarhet har ökat snabbt och nu står högt på agendan, har fastighetsbranschen en unik möjlighet att göra betydande...

Read More