Så använder Stångåstaden AktivBo Create

Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping har valt enkätverktyget AktivBo Create för att göra riktade undersökningar. Inför en planerad ombyggnad och utveckling av stadsdelen Ryd i Linköping ville Stångåstaden involvera boenden i området och på ett enkelt sätt samla in feedback från sina hyresgäster.

- Create är ett pedagogiskt och enkelt verktyg för att göra enskilda undersökningar. Vi hade en genomgång med AktivBo och sedan var vi helt självgående, säger Malin Hansdotter, projektledare på Stångåstaden.

Det första som visades i enkäten var en tydlig vision kring stadsdelsutvecklingen och en kort text där de betonade vikten av att vara med och svara på enkäten för att påverka slutresultatet. Därefter följde 14 frågor som Stångåstaden själva valt ut för att ta reda på bland annat hur hyresgästerna trivs i området, hur trygg man känner sig och om det är någon typ av service och/eller verksamhet som man saknar i området.

Stångåstaden valde att blanda frågor med svarsskala och fritextsvar, och när undersökningen var färdigställd skickades den ut via sms och e-post till hyresgästerna i det specifika området. Renoveringen och utvecklingen av stadsdelen Ryd ska vara klart 2035 och en undersökning kommer skickas ut en gång per år för att kunna följa upp och jämföra.

Malin Hansdotter - webb

Många har bott i området länge och det är viktigt för oss att få in vad de önskar och vad man trivs med. För oss är det guld värt att få reda på alla de saker som våra hyresgäster saknar - vi kan inte tillgodose allt men det ger oss en indikation på prioriteringarna från de boende, fortsätter Malin Hansdotter.

 

Efter att hyresgästerna hade svarat på undersökningen började Stångåstaden analysera samtliga svar i AktivBo Analytics där alla resultat och fritextsvar samlades anonymt. I efterarbetet ställde även Stångåstaden frågan om man som hyresgäst var intresserad av att delta i en referensgrupp via undersökningen, och de frivilliga fick återkoppling kring sitt deltagande.

- Vi fick in över 1 000 fritextsvar i undersökningen och det är ju någon som skrivit in vad de önskar, vill och tänker, och det måste vi ta hand om. Vi valde att ge återkoppling på "Mina sidor", där vi även tackade för det stora engagemanget och att de har bidragit i det fortsatta arbetet, avslutar Malin Hansdotter, projektledare på Stångåstaden.

Malins lärdomar och tips:

  • Fritextsvar innehåller mycket information och ger en tydligare bild.
  • Ha en plan för återkoppling redan innan - både för svar och insatser.
  • Se till att förverkliga önskemål och återkoppla till hyresgästerna.
  • Ha en plan framåt för fler enkäter.
  • Återkoppla, återkoppla, återkoppla!

Senaste artiklarna

Vikten av det personliga mötet för Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder i Norrköping fokuserar på det personliga mötet när de delar ut hyresgästenkäter, och...


2020-08-16 3 min läsning

Följ upp felanmälanprocessen och få nöjdare hyresgäster

Felanmälanprocess, eller serviceanmälan, innebär ofta en komplex struktur som inkluderar flera...


2022-09-07 2 min läsning

AB Karlskronahem väljer att integrera Analytics mot fastAPI

AB Karlskronahem valde att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI* för att höja sitt NKI, och för...


2020-09-24 2 min läsning
footer wave