Skip to the main content.

2 min read

Botkyrkabyggens trygghetsarbete ger resultat

Botkyrkabyggens trygghetsarbete ger resultat

Botkyrkabyggen arbetar mycket med förbättring där kundundersökningar utgör en viktig grund. De har gjort en resultatanalys och det framgick tydligt att den personliga tryggheten är en prioriterad fråga för hyresgästerna.

Botkyrkabyggen gav därför ett nyårslöfte för 2019 om större satsningar på trygghetsskapande åtgärder, där bland annat ordningsvakter, trygghetsvandringar, ny lokal och intensifierat arbete mot olovlig andrahandsuthyrning har gett resultat. Bolaget såg därför fram emot att ta del av AktivBos mätning av hyresgästernas upplevda trygghet. 

Mycket bra resultat

”I de särskilt utsatta områdena Fittja, Alby och Norsborg ökade sammantaget tryggheten bland våra hyresgäster med 2,9 procentenheter mellan 2018 och 2019. Fittja sticker ut på ett exceptionellt sätt, där har tryggheten ökat med drygt 7 procentenheter. Den personliga tryggheten kvällar och nätter i Alby har ökat med 5,7 procentenheter” säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

”Under 2019 genomförde Botkyrkabyggen bland annat 27 trygghetsvandringar där anställda synade allmänna utrymmen ute och inne i Fittja, Alby och Norsborg för att åtgärda sådant som skapar otrygghet. Numera arbetar ordningsvakter i Alby centrum och de har sin nya lokal inne i centrum, vilket ger ökad tillgänglighet. Bolaget har även med sitt arbete mot olovlig andrahandsuthyrning återtagit 107 lägenheter och möjliggjort för fler att bo lagligt, tryggt och med sjysta villkor. En ny lokal har skapats mitt i Fittja, där olika samhällsaktörer kan mötas för att tillsammans påverka platsen i positiv riktning”, berättar Chris.

Hon säger vidare att alla medarbetare hon pratat med är väldigt glada för hyresgästerna. Det går att vända trender, det lönar sig att lägga kraft på att identifiera och åtgärda vardagsnära problem men att de fortfarande har jobb kvar att göra. Tryggheten ska öka ännu mer och i alla områden. De ska nu göra en djupanalys av undersökningen för att förfina bolagets åtgärder i respektive stadsdel. Det går att vända trender, det lönar sig att lägga kraft på att identifiera och åtgärda vardagsnära problem utgår från i olika interna workshops för respektive område. 

Fortsatta krafttag

Målet när de ser tillbaka på 2020 är målet att andelen av hushåll som svarar att tryggheten är mycket bra eller ganska bra ska vara 78 procent.
De planerar att inviga minst 20 gårdar för god gemenskap, något som också försvårar för kriminella att styra i de offentliga rummen. Bolaget ska också utöka samarbetet med kommunens socialtjänst, det finns till exempel barnfamiljer i behov av trygga boendeförhållanden med stöd från kommunen och här är Botkyrkabyggen ett viktigt verktyg – inte minst med tanke på att barnkonventionen nu är lag i Sverige.

"Jag ser även fram emot att vi ska erbjuda minst tio gratis brandskyddsutbildningar för våra hyresgäster och stödja grannsamverkan mot brott i olika former och att vi ska verka för att bolagets huvudkontor flyttas till Alby”, säger Chris Österlund. 

Hon understryker att det inte är enkelt att öka tryggheten i områden med parallella samhällsstrukturer, kriminalitet och arbetslöshet. 
”Men det är möjligt, meningsfullt och affärsmässigt rätt. Jag ser fram emot fortsatta krafttag tillsammans med Botkyrka kommun, polisen, privata bolag och Region Stockholm. Med samarbeten och tydlig rollfördelning går det att påverka unga att tidigt göra sunda livsval och det går att försvåra för kriminella att utöva sin verksamhet”. 

Mer inspiration?

Läs om AB Karlskronahem och hur de integrerat FastAPI genomföra automatiska och löpande bostadsundersökningar

Renare trapphus och tvättstuga med referensgrupp

Renare trapphus och tvättstuga med referensgrupp

Växjöbostäder satsar på förbättrad städning av trapphus och tvättstugor och använder sig av en referensgrupp med hyresgäster när de ska testa nya...

Read More
Analytics - verktyget Bostads AB Mimer letat efter

Analytics - verktyget Bostads AB Mimer letat efter

Västerås största hyresvärd Bostads AB Mimer vill integrera stora delar av personalen i AktivBo Analytics för att få en mer kontinuerlig målstyrning...

Read More
Vikten av det personliga mötet för Hyresbostäder i Norrköping

Vikten av det personliga mötet för Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder i Norrköping fokuserar på det personliga mötet när de delar ut hyresgästenkäter, och svarsprocenten ökar för varje år. Personalen...

Read More