Om os

AktivBo samarbejder med over 450 bolig- og ejendomsselskaber. Det er vores historie, filosofi og vision.

VORES VISION

Forbedre livskvaliteten for lejere rundt om i verden.

Kundedrevet ejendomsforvaltning

AktivBo blev grundlagt i 1991 med det formål at udvikle en metode, der kunne medvirke til at højne service- og forvaltningskvaliteten i ejendomsbranchen. Målet var at skabe konkrete og målbare forbedringer i de områder, der var vigtigst for lejerne/kunderne. Kort sagt betød det en stor forandring for hele branchen – at flytte fokus fra ejendommens teknologi og økonomi til slutkunden. Med andre ord at gøre ejendomsbranchen til en servicebranche med et mål om at få tilfredse og loyale kunder.Videns- og platformsvirksomhed

I dag er AktivBo en videns- og platformsvirksomhed, der leverer helhedsorienteret støtte til ejendomsselskaber i arbejdet med kundedrevne effektivitets- og lønsomhedsforbedringer. Gennem dataindsamling, datadrevet analyse og handlingsrettet indsigt skabes der grundlag for styring af ejendomsselskabernes aktiviteter. Mere end 450 bolig- og ejendomsselskaber i ti forskellige lande måler og sammenligner sig løbende med støtte fra AktivBo.

footer wave