Så kan Benchmarking hjälpa dig i förbättringarbetet

Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat? Svaren får man genom jämförelser med andra bolag eller organisationer i liknande sits. Benchmarking spelar därför en stor roll i vårt arbete med att få bostads- och fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Genom att alla våra kunder kontinuerligt jämför sig med varandra, skapas det en stark drivkraft, både internt och för hela branschen. 

Många företag står inför liknande utmaningar och de som lyckats kan visa på ”best practice”. Genom våra hyresgästenkäter får vi varje år in information och svar från hundratusentals hyresgäster runt om i Europa. Vi samarbetar idag med över 450 bostads- och fastighetsföretag vilket gör att vi också kan erbjuda en unik benchmark mot andra aktörer i branschen. 

 

Få insikter på olika nivåer 

Tack vare vår enorma databas kan vi ge jämförelsevärden inom många olika områden och nivåer. Detta innebär att vi stödjer många olika inriktningar inom bostads- och fastighetsbranschen med information, statistik och data som hjälper till i beslutsfattandet. Vi skräddarsyr benchmark på lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå. Jämförelserna är också nedbrytbara på olika index, delindex, frågor samt bolagsstorlek, ägandeform osv. 

Med vårt sätt att presentera resultaten kan man också enkelt utläsa trender över tid och göra jämförelser på många olika nivåer och parametrar. Våra digitala analysverktyg (AktivBo Analytics) är uppbyggda för att stödja detta. Som enskilt kundföretag kan man välja vilken information man vill ha presenterat i sin skräddarsydda applikation. Vi har aggregerad branschdata innehållande utveckling på olika frågor, index, och delindex från 2005 och framåt. 

AktivBo vilar på en forskningsbaserad grund vilket gör att vi kontinuerligt gör kvalitativa och kvantitativa branschstudier och metaanlyser för att följa branschens utveckling. Detta gör vi både för de företag som är kunder till oss – men också för icke-kunder för att följa övriga bolags utveckling. 

 

Riksenkäten 

Riksenkäten genomförs som en enkätundersökning riktad till ett slumpvist urval om 5 000 medlemmar i Hyresgästföreningen. Denna riksomfattande hyresgästundersökning har genomförts på samma sätt vart femte år (2005, 2010, 2015, 2020). Resultatet är unikt och visar hur hyresgästerna i Sverige upplever sin service- och förvaltningskvalitet. 

I hyresgästenkäten ställs ca 90 frågor om service och förvaltning där hushållen ombeds ta ställning till hur de upplever sin boendekvalitet. I Riksenkätsrapporten redovisas det totala resultatet samt en särredovisning för storstadsregionerna, övriga landet samt allmännyttiga och privata fastighetsägare. Kontakta gärna oss om ni vill ta del av den rapporten. 

Senaste artiklarna

Analytics - verktyget Bostads AB Mimer letat efter

Västerås största hyresvärd Bostads AB Mimer vill integrera stora delar av personalen i AktivBo...


2020-06-17 2 min läsning

AB Karlskronahem väljer att integrera Analytics mot fastAPI

AB Karlskronahem valde att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI* för att höja sitt NKI, och för...


2020-09-24 2 min läsning

Ett kvitto på bra arbete - Väsbyhem om när de vann Kundkristallen 2020

2020 vann Väsbyhem Kundkristallen för Största lyft serviceindex i klassen 4 000 – 10 999...


2022-01-26 1 min läsning
footer wave