Hållbarhetsarbete blir allt viktigare för fastighetsbolag

Familjeföretaget Ivar Kjellberg Fastighets AB:s värdeord – kvalitet, långsiktighet och omtanke ligger till grund för hela verksamheten, inte minst i deras hållbarhetsarbete. De har sedan sommaren 2020 tagit ett nytt grepp på sitt arbete inom hållbarhet då de ser att det blivit viktigare och viktigare. 

För Ivar Kjellberg är det viktigt att integrera hållbarhetstänket i arbetet varje dag, att det inte är separerat från resten av verksamheten. Som första steg i utvecklingen pratade de med medarbetarna för att utvärdera vilka mål de hade och hur de kunde arbeta utifrån det. De tog in en konsult och lyfte frågor som vad hållbarhet är och hur man arbetar med det, vad det finns för trender, hur samhället ser ut, och vilka krav som finns.

 

Urvärdering med medarbetarna

De arbetade i workshops för att fastställa vad det var företaget ville och kunde göra. Detta bröts ner till olika delar, till exempel digitalisering av drift, energioptimering, och flöden av värme och vatten. De såg också på konkreta lösningar, vad som är görbart rent operativt och utsåg ambassadörer som både arbetar med området och omvärldsbevakning för att se vad andra gör. På så sätt kan de ha koll på hur de kan förbättra sig, och om de skulle kunna arbeta tillsammans med exempelvis kommuner eller forskare. Baserat på detta utförde de sedan en ”färdplan” som, i mindre delar, förs in i deras affärsplan för respektive mål varje år. Det viktiga är att det finns en rimlig syn på resurs, tid och budget. Det får inte bli en ”hyllvärmare” som inte ageras på.

 

Vad är viktigast för hyresgästerna?

För att ta del av vad kunderna vill, vilka områden inom hållbarhet de ska prioritera först och vad som är viktigast för hyresgästerna använder Ivar Kjellberg AktivBos undersökningar. Undersökningarna är en viktig del i arbetssättet för att kunna utvärdera arbetet och säkerställa att det har önskad effekt. Detta är ofta områdesspecifikt och medför styrkan av att varje område kan mätas för sig.

 

Till sist kommer Ivar Kjellbergs bästa råd om hur medarbetarna blir motiverade till att arbeta med hållbarheten; ”Få alla med på tåget, det här är något vi gör ihop. Låt det inte bli en enskild produkt, utan något som kontinuerligt genomsyrar allas arbete.”

 

Mer inspiration?

Läs mer om Lundbergs Fastigheter och hur de satsar på kommunikationen med sina hyresgäster.

Senaste artiklarna

Personlig service och effektiva processer – så får Stångåstaden sina höga resultat för nyproduktion

Stångåstaden har verkligen hittat sitt recept för framgång med en process som är optimerad för att...


2021-11-15 3 min läsning

Analytics - verktyget Bostads AB Mimer letat efter

Västerås största hyresvärd Bostads AB Mimer vill integrera stora delar av personalen i AktivBo...


2020-06-17 2 min läsning

AB Karlskronahem väljer att integrera Analytics mot fastAPI

AB Karlskronahem valde att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI* för att höja sitt NKI, och för...


2020-09-24 2 min läsning
footer wave