Skip to the main content.

Förvaltningsbolag

Kontinuerliga kundundersökningar ger ett förbättringsunderlag som stärker er affär. Med AktivBo Analytics kan ni optimera ert erbjudande, skapa mervärde för era kunder och ta betalt för kvalitet.   

Undersökningar för förvaltningsbolag

Med AktivBos plattform för undersökningar och datadrivna förbättringar kan ni förbättra leveransen till både fastighetsbolag och hyresgäster. Kvalitetssäkra ert erbjudande, skapa mervärde och stärk er affär.

LoggorFörvaltning
förvaltningsbolag-analytics

 

Kvalitetssäkra och stärk ert erbjudande

Med all undersökningsdata på ett och samma ställe ser ni enkelt vad ni behöver agera på och kan göra rätt prioriteringar. Alla resultat kan brytas ner på valfri nivå, exempelvis kundteam, affärsområde, typ av förvaltningsuppdrag, objekt och geografi.

Läs mer om vår plattform AktivBo Analytics →

bättre-avtal

 

Förbättra era avtal 

Får ni höga betyg från kunder och hyresgäster? Genom att visa att ni har en kvalitetssäkrad leverans stärker ni ert erbjudande och hamnar i en bra förhandlingsposition. Att visa på ”självutvärdering” ger också en tydlig konkurrensfördel mot andra förvaltningsbolag.

skala er affär

Skala er affär

Använd AktivBos undersökningar för att ge mervärden till både fastighetsbolag och hyresgäster. Vilka tilläggstjänster kan ni addera? Vad är era kunder villiga att betala för dem? Har ni paketerat olika förvaltningserbjudanden? Vi stödjer er affärsutveckling och förbättrar ert erbjudande.

performance management

 

Performance Management 

För att lyckas måste organisationen arbeta tillsammans mot uppsatta mål. Varför är kundnöjdhet viktigt? Vad är målen? Vad tjänar vi på det? Använd hyresgästundersökningar i målstyrningen och följ förbättringsarbetet kontinuerligt. Möjlighet till påverkan, tydlig uppföljning, återkoppling och belöning skapar drivkraft och engagemang hos era medarbetare.

AktivBos Tenant Experience-lösning ger er

Happy

Nöjdare kunder

Lyssna på era kunder och agera på svaren. Säkerställ att ni gör rätt saker på rätt plats.

benchmark

Ökade intäkter

Minskade vakanser, minskade anpassningar och säkrade kontrakt.

brand

Stärkt erbjudande

Spara tid och få reda på vilka investeringar ni behöver göra, och vilka ni kan undvika.

Vi vill leverera en hög kvalitet och genom vårt partnerskap med AktivBo kan vi utvärdera och säkerställa att både hyresgäster och fastighetsägare är nöjda med vår leverans. Vi ser detta som en viktig del i arbetet med att stärka vårt erbjudande.
Newsec
Karin Axelsson
Client Manager på Newsec
karin
| Förvaltningsbolag

 

”Vi vill leverera en hög kvalitet och genom vårt partnerskap med AktivBo kan vi utvärdera och säkerställa att både hyresgäster och fastighetsägare är nöjda med vår leverans. Vi ser detta som en viktig del i arbetet med att stärka vårt erbjudande.”

Karin Axelsson

Client Manager | Newsec

Boka demo

Vill du veta mer om AktivBo och hur vi kan hjälpa er att få nöjdare hyresgäster och bättre lönsamhet? Boka en demo med våra experter!