Renare trapphus och tvättstuga med referensgrupp

Växjöbostäder satsar på förbättrad städning av trapphus och tvättstugor och använder sig av en referensgrupp med hyresgäster när de ska testa nya koncept.

De vill genom regelbunden kontakt med personer i respektive fastighet få en bättre insyn i skötseln av tvättstugor och entreprenörers arbete i trapphuset. Louise Stamblock, kontraktschef på Växjöbostäder, berättar mer om satsningen. ”Aktiviteten i sig är från en början en åtgärd från vår handlingsplan med AktivBo. Vi har sett att vi behöver bli bättre på städningen av trapphus och tvättstugor. När det gäller trapphusstädningen har samtliga trapphus egna entreprenörer och här har vi sett att det finns förbättringspotential. I tvättstugorna ansåg man i stället att städningen av grannarna inte var tillräcklig.” 

Städrelaterade frågor är en stor utmaning

De började med att sätta upp signeringsdekaler på Vaxsjobostäder-noteinformationstavlor i anslutning till trapphus och en skylt i tvättstugor där entreprenörerna genom en snabb signatur kan bekräfta att de varit på plats och lämnat platsen i ett gott skick. Det finns också uppmaningar till hyresgästerna att städa efter sig. Louise berättar att de började med ett tiotal områden med de största utmaningarna och sämst resultat på just de städrelaterade frågorna.

Involvera hyresgästerna

Idén om referensgrupper utvecklades i och med en bra dialog och engagerade hyresgäster som gärna ställer upp och påverkar sitt boende. 

”Vi tittade närmare på om vi hade kontaktpersoner i alla de områden som vi identifierat att vi ville bli bättre på. Vi skapade därefter referenspersoner som får tycka till och hjälpa oss säkerställa att våra entreprenörer signerar sitt arbete.” säger Louise. 

Växjöbostäder samlar kontinuerligt in åsikter och upplevelser från referensgruppen, målet är att det också ska kunna implementeras på andra delar av förvaltningen.  De vill få en tydligare och snabbare inblick i hur förbättringsarbetet ska utvecklas.  
 
Louise Stamblock säger att det finns ett stort värde i att involvera hyresgästerna i förbättringsarbetet och ser positivt på vidareutvecklingen av konceptet. 
”Vi har nyligen gått ut med årets hyresgästundersökning så förmodligen kommer vi inte hinna se så mycket förändring i år men möjligtvis till nästa år när det hunnit etablera sig lite. Vi har väldigt engagerade hyresgäster och ser det som positivt. Hyresgästerna sprider den här andan att vi vill vara ett företag som bryr sig och genom att engagera dem i referensgrupper så upplever de förhoppningsvis att vi bryr oss lite ytterligare”. 

Mer inspiration?

Läs fem steg för att få nöjdare hyresgäster.

Senaste artiklarna

Victoriahem - ett arbetssätt som ger resultat

Vilka är Sveriges bästa hyresvärdar? Nedräkningen har börjat inför årets Benchmark Event. Ett av...


2023-01-18 2 min läsning

Dedikerat fokus och tydliga förbättringsplaner har gett resultat för Hyreshuset Katrineholm

Under 2022 års Kundkristallen var Hyreshuset Katrineholm nominerade i kategorin årets lyft – och...


2022-04-22 3 min läsning

Botkyrkabyggens trygghetsarbete ger resultat

Botkyrkabyggen arbetar mycket med förbättring där kundundersökningar utgör en viktig grund.De har...


2020-04-18 2 min läsning
footer wave