AB Karlskronahem väljer att integrera Analytics mot fastAPI

AB Karlskronahem valde att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI* för att höja sitt NKI, och för att kunna genomföra automatiska och löpande bostadsundersökningar. Vd Björn Eliasson och servicechef Joakim Holmström berättar varför de valde att satsa på integrationen, hur de arbetar med Analytics och hur planen för framtiden ser ut.

”För ungefär ett år sedan hade vi en ledningsworkshop och målsimulering tillsammans med AktivBo där vi kom fram till att vi ville höja våra NKI-siffror ganska kraftigt. Vårt mål från utgångsläget var dock lite väl ambitiöst, så det fick revideras lite grand, men vilken utveckling vi skulle få sen! Vi jobbade tidigare med statiska mätningar och det här har gjort hela skillnaden, Analytics är ett jättebra verktyg! Vi har fått ett helt annat stöd och siffrorna är ett bevis på att det går att höja sig bara man vill. Vi ser flera positiva effekter som vi inte hade haft annars, exempelvis har vi fått fantastiskt fina ökningar på bland annat trygghetsfrågorna. Läser vi resultaten rätt så tar vi ordentliga steg mot att befinna oss i täten där vi vill befinna oss”, säger Björn.

Började tidigt med Analytics

AktivBo Analytics är gjort för att presentera löpande och parallella kundundersökningar och ge tydliga insikter som stöd i förbättringsarbetet. FastAPI stödjer den automatiska hämtningen av hyresgäst- och respondentinformation, vilket förenklar både setup och integration. Karlskronahem började tidigt använda både Analytics och fastAPI.

"Vi var ett helt gäng från bolaget som fick en genomgång", säger Joakim. "Vi hade satt upp på agendan att vi ville lägga ett särskilt fokus kring trygghetsfrågorna och i Analytics kan man tydligt se vad hyresgästerna upplever kring frågor som till exempel källare och belysning."

Skapat en NKI-grupp

Karlskronahem har en NKI-grupp som arbetar kontinuerligt med att följa upp kundundersökningarna för att inte få en mängd sällananvändare i verktyget. I gruppen ingår servicechef, marknad, deras bo-sociala enhet, informationsansvarig och kvalitetssamordnare. Gruppen försöker fånga upp frågor, diskutera hur det går, försöka förstå vad som händer och komma med nya idéer för att förbättra arbetet.

”Ett exempel på hur vi använder Analytics är när jag som servicechef tillsammans med t.ex. bovärdarna kan följa hur det går för dem ute i våra områden”, säger Joakim. ”Då väljer vi att titta specifikt på fastigheter/områden kopplade till just den bovärden. Eftersom vi kan bryta ned resultatet så blir det lätt att följa upp synpunkter och åtgärder, och ta action på det.”

”Vi har ambitionen att ha tv-skärmar på kontoret som visar resultaten från undersökningen så fort de kommer in och att det ska ge en livekänsla. Det blir ett enkelt sätt för alla medarbetare att direkt kunna se att nu går det uppåt och nu går det nedåt. Ser man att det faktiskt går uppåt i realtid blir det som en klapp på axeln”, fortsätter han.

Joakim säger att det bästa med plattformen är enkelheten, det går snabbt att hitta den information och siffror som behövs. Björn flikar in ”Jag tycker det är schysst med trenderna. Visst vill man lägga fokus framåt, men det är också en skön känsla att kunna se den historiska återkopplingen och att just det, det var där vi startade. Det är roligt att logga in och se att kurvorna pekar åt rätt håll och vi ser en fantastisk utveckling där vi lagt fokus!” Med fastAPI går systemet själv in och hämtar hyresgästuppgifter och datan är hela tiden uppdaterad.

Analytics har blivit en del av verksamheten

”Vi är med i Allmännyttans digitaliseringsinitiativ, deras frågor är otroligt viktiga, och ett krav för att få vara med där är att vi äger vår egen data”, säger Björn. ”Vi ser väldigt positivt på fastAPI men också att vi, som kund till ett flertal olika system, kommit längre i viljan än vad systemleverantörerna kommit i handling när det gäller att få olika system att kommunicera med varandra. Men vi har kommit en bra bit på rätt väg!”

"FastAPI/Analytics en naturlig del av vår verksamhet, det är till och med så att det ligger till grund för vad vår styrelse sätter för mål i affärsplanen. Vi har fortfarande en ambition att höja våra resultat men det allra viktigaste för oss är såklart nöjda hyresgäster. Som en del i detta har vi gott stöd i Analytics och AktivBo", avslutar Björn.

Mer inspiration?

Läs mer om Heimstadens kundresa och hur de gör löpande kundundersökningar för olika kontaktytor.

Senaste artiklarna

Personlig service och effektiva processer – så får Stångåstaden sina höga resultat för nyproduktion

Stångåstaden har verkligen hittat sitt recept för framgång med en process som är optimerad för att...


2021-11-15 3 min läsning

Följ upp felanmälanprocessen och få nöjdare hyresgäster

Felanmälanprocess, eller serviceanmälan, innebär ofta en komplex struktur som inkluderar flera...


2022-09-07 2 min läsning

Vikten av det personliga mötet för Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder i Norrköping fokuserar på det personliga mötet när de delar ut hyresgästenkäter, och...


2020-08-16 3 min läsning
footer wave