Blogg

Läs mer om kundundersökningar, kundupplevelse, datadriven analys och mycket mer. Vi fyller kontinuerligt på med trender och tips, från oss och våra kunder.

Implementation

Från planering till implementering

Att genomföra en hyresgästundersökning, det vill säga fråga sina kunder vad de tycker och...


2021-05-11 2 min läsning
footer wave