Skip to the main content.

Ökad kundnöjdhet med stöd av AI
Effektivare förbättringsarbete & konkreta åtgärdsförslag

 

Ökad kundnöjdhet med stöd av AI

AI rapport

I AktivBos enkäter väljer över 70 procent av alla hyresgäster att komplettera sina åsikter med textsvar, där hyresgästerna förklarar varför de svarar som de gör och kommer med direkta förbättringsförslag. Varje år samlar AktivBo in över 1,2 miljoner textsvar från olika typer av enkätundersökningar. Genom att använda ny teknik och vår AI-tjänst kan man effektivisera arbetet och få ut ännu mer av hyresgästernas värdefulla feedback.

Ladda ner sammanställningen och ta del av:

  • Hur AI kan användas för att effektivisera förbättringsarbetet
  • Konkreta förslag på åtgärder, kostnads- och tidsestimat baserat på hyresgästernas textsvar
  • Nedbrytning på felanmälan med exempel
  • Trendspaning

Få en första inblick i hur vi på AktivBo utnyttjar AI i utvecklandet av nya tjänster och hur det kan bidra till djupare insikter och ökad kundnöjdhet.

Om du har några frågor kring rapporten, eller något annat, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Ladda ner PDF här: