Varför AktivBo

Här hittar du några av anledningarna till att bostads- och fastighetsbolagen väljer AktivBo.

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet drivet av teknologi. Vi är specialister inom bostads- och fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet . Vi utformar datadrivna tjänster tillsammans med våra kunder, utifrån utmaningar och behov. Vår metod frigör potentialen i er organisation och skapar best practice som leder till konkreta resultat.  

AktivBo Analytics

En för fastighetsbranschen skräddarsydd analys- och business intelligence plattform. Workflow anpassat för alla roller i organisationen. Utvecklad för att stödja integration/API och uppföljning av alla kontaktpunkter i kundresan. Ett verktyg optimerat för att förbättra er totala kundupplevelse

Benchmarking

Jämförelser skapar drivkraft och best practice. Med över 450 fastighetsbolag som kunder, spridda över 8 länder, har vi branschens största och spetsigaste benchmark inom kundnöjdhet. Från lokala till internationella jämförelser. Våra agerbara insikter grundar sig på över 150 miljoner nedbrytbara svar i vår databas.

Vår metod ger resultat

AktivBos metod och arbetssätt driver förbättringar och ger konkreta resultat för våra kunder. Att många av våra kundrelationer sträcker sig 10+ år är ett bevis på detta. Vi lever som vi lär, lyssnar på kunden och levererar kvalitet.

"I de senaste mätningarna har vi lyft oss ytterligare på Serviceindex och har redan överträffat våra högt satta mål. Att vi bytte till AktivBo Analytics har definitivt bidragit till den här utvecklingen. I plattformen är det enkelt att prioritera och vår organisation har kunnat ta till sig och agera på resultaten på ett ännu bättre sätt än tidigare. Detta har lett till både ett ökat engagemang och bättre effektivitet i det dagliga arbetet."

Peter-blobPeter Lundgren | Regionchef Väst, Lundbergs Fastigheter

footer wave