Skip to the main content.

Förbättrad kundnöjdhet i alla customer touchpoints

2020 vann Väsbyhem en Kundkristall för största lyft på Serviceindex. Sedan dess har arbetet för att få ännu nöjdare kunder fortsatt. Genom att följa upp och skapa insikter om hur hyresgästerna upplever servicen i olika kontaktpunkter som till exempel vid inflytt och felanmälan, kan de nu ytterligare förbättra sina processer för ökad kundnöjdhet. Under webinaret delar Amra Barlow Lindqvist, VD på Väsbyhem, med sig om hur Väsbyhem arbetar med de löpande insikterna hur de används för att följa upp entreprenörer och hur detta är ett viktigt verktyg i att skapa engagerade och motiverade medarbetare.