Skip to the main content.

Lokalförvaltning i Husby centrum: ökad trygghet och trivsel för alla

Svenska Bostäder arbetar för ett tryggare Husby. Ett led i det, är att arbeta med lokalförvaltningen för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Kan lokalhyresgäster bidra till att Svenska Bostäders bostadshyresgäster känner sig tryggare? Ola Wickman, Chef uthyrning Kommersiellt & Bostad på Svenska Bostäder, delar med sig av erfarenheter, konkreta åtgärder och bolagets strategi kring hur de arbetar med trygghetsfrågor.