Skip to the main content.

Inspelat webinar: 

Ökat kundfokus - Tillvägagångssätt och utmaningar

Rikshem har länge mätt och följt upp kundnöjdhet men bestämde sig för två år sedan att öka kundfokuset ytterligare. Det ökade fokuset genomsyrar hela organisationen och gör att Rikshem löpande anpassar och utvecklar sina arbetssätt. I det här inspelade webinaret får vi ta del av hur Rikshem gått till väga, vilka utmaningar de ställts inför och hur deras fortsatta arbete ser ut.