Skip to the main content.

Inspelat webinar: Nyproduktion - Så skapar Varberg Bostad
framgångsrika projekt med nöjda hyresgäster

 

Att bygga nytt är en stor investering för fastighetsbolag, att ta reda på hur de som flyttar in upplever sitt nya boende kan ge värdefulla insikter. Genom att fråga hyresgästerna hur de upplever fastigheten, lägenhetens utformning, information från fastighetsbolaget etc samlas värdefull förståelse för marknadens efterfrågan som gör att man som bolag kan effektivisera sina processer kring nyproduktionen.

Inspelat webinar

Varberg Bostad arbetar sedan 2019 löpande med nyproduktionsundersökningar som ett viktigt verktyg för att förstå marknadens behov. De strävar hela tiden efter att bli bättre och arbetar med resultatet från undersökningarna för att förstå hur de kan både effektivisera och optimera sina resurser för nuvarande och framtida projekt. Sedan start har de fått höga betyg från sina hyresgäster på det här området. I det här inspelade webinaret berättar Dzejna Seta, Kommunikationschef, Catharina Jonsson, Fastighetsutvecklingschef och Syle Bogiqi, Marknadschef, på Varberg Bostad, mer om deras arbete. Bland annat:   

  • Vilket värde nyproduktionsundersökningarna har tillfört.  

  • Hur de konkret och praktiskt arbetar i organisationen.  

  • Viktiga insikter och beslut baserade på resultat från undersökningarna.  

  • Hur resultatet påverkar dialogen med hyresgäster.  

  • Vilka tips de kan skicka med när det kommer till nyproduktionsundersökningar.  

 

Se det inspelade webinaret: