Skip to the main content.

Inspelat webinar: Så har Bostaden i Umeå minskat sin energianvändning
– och samtidigt ökat kundnöjdheten

 

Med stigande energipriser, inflation och fokus på hållbarhetsfrågor behöver fastighetsbolag i dag kunna förflytta sin organisation mot ett mer klimat- och energismart arbetssätt – utan att för den skull behöva göra avkall på kundnöjdheten. Ett bolag som har lyckats med båda dessa delar är Bostaden i Umeå. De arbetar systematiskt för att minska energianvändningen och att engagera hyresgästerna att vara en del i detta, samtidigt som de har höjt sin kundnöjdhet. 2022 vann Bostaden i Umeå en kristall i kategorin Högsta serviceindex under Benchmark Event, så att de har ett stort fokus på nöjda hyresgäster märks.

Inspelat webinar

I det här inspelade webinaret berättar Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg och Thomas Edström, energi- och teknikchef på Bostaden Umeå mer om hur de har arbetat för att minska energianvändning – och höja kundnöjdheten.

De berättar bland annat om:

  • Hur de arbetat systematiskt med att minska energianvändningen i sina fastigheter och har lyckats gjort detta samtidigt som de växer i antal lägenheter.

  • Vilka konkreta åtgärder de har utfört och vad de har haft för resultat.

  • Hur de har lyckats behålla och öka sin kundnöjdhet i detta arbete.

  • Hur ett trygghetstänk har vävts in i arbetet med energifrågor.

  • Vilka utmaningar de har stött på och vilka tips och råd de kan skicka med på vägen.
Det här är ett inspelat webinar. 

 

Ladda ner inspelat webinar här: