Skip to the main content.

Inspelat webinar

 Hållbarhetsenkäten 2021 – miljö och mobilitet

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar om mer än att utveckla drift, bygge och energieffektivisera. Det är ett helhetsansvar för verksamheten och hur hållbarhetsarbetet påverkar de som bor, använder och arbetar i fastigheterna.  Under hösten utförde vi, tillsammans med flertalet fastighetsbolag, en undersökning där hyresgäster fick svara på frågor om just hållbarhet. I detta inspelade webinar går vi igenom resultatet av hållbarhetsundersökningen och svar på frågor om miljöfokus i vardagen, mobilitet, återvinning och delningsekonomi redovisas.