Skip to the main content.

Inspelat webinar: 

Kundfokus - för stora som små

För LKF är det viktigt att alla hyresgäster ska både trivas och känna att de kan vara med och forma sitt bostadsområde – stora som små! Under 2022 har LKF tillsammans med AktivBo genomfört pilotprojektet MiniNKI som har gett LKF möjligheten att lyssna på sina yngre hyresgästers tankar på ett helt nytt sätt. Under det här webinaret berättar Britta Anfast och Sajed Moukdad om hur pilotprojektet gick till. Vi kommer att få höra om vilka lärdomar de drog och hur man kan samla in och ta vara på barn och ungas tankar bäst, och på så sätt också följa vad barnkonventionen säger om alla barns rätt att uttrycka sin mening.