Skip to the main content.

Inspelat webinar:

Värdet av förstudie: Genomförande, resultat och insikter

Inspelat webinar med temat förstudier där Peter Lindholm, VD på Lycksele bostäder AB, delar med sig av insikter från en förstudie och vilket värde den har medfört i deras kommande nyproduktion.