Skip to the main content.

Förändrad kravbild på källsortering

Martijn Roobol, Chef fastighetsförvaltning på Einar Mattsson, delar med sig om hur de arbetat för att anpassa sina fastigheter utifrån de nya lagkrav som införs kring källsortering. Vilka strategier och metoder har bolaget använt för att underlätta källsorteringen både för de boende och för entreprenörerna som hämtar avfallet. Och hur får man med sig hyresgästerna i detta arbete?