Skip to the main content.

Inspelat webinar: Digitalisering - en stor pusselbit i K2As arbete med förbättring och uppföljning

Inspelat webinar: Digitalisering - en stor pusselbit i K2As arbete med förbättring och uppföljning

K2A visar vägen inom digitaliseringen av fastighetsbranschen och dess betydelse för kundnöjdheten. Gösta Jansson, digitaliseringsansvarig, delar med sig av hur framgångsrik digital integration kan skapa mervärde för både kunder och företag genom konkreta förbättringsåtgärder och uppföljningsmetoder.

Se det inspelade webinaret: