Skip to the main content.

Inspelat webinar

Bättre insikter med löpande undersökning 
Webinar med Uppsalahem

I det här inspelade webinaret berättar Per Viklund, verksamhetsutvecklare på Uppsalahem, om deras övergång till löpande undersökningar och hur de arbetar med det idag. De inspirerar och ligger i framkant när det kommer till att skapa dialog med sina hyresgäster, med engagerade medarbetare som agerar på resultat, löpande undersökningar och en egen app. Per berättar också om hur de får in ny energi i kundundersökningarbetet och vilka strategier de har för att jobba smartare med resultatet.