Skip to the main content.

Inspelat webinar: 

7 av 10 tycker det är värt att svara - Varför?

Med en svarsprocent på 70,9% ligger Hyresbostäder bland de högsta i branschen – något som verkligen har gett dem ett kvitto på att deras långsiktiga arbete för att få nöjda och aktiva hyresgäster har gett resultat. Bakom den höga siffran ligger lyhördhet och ett målinriktat arbete där en central del är att fokusera på god kommunikation, både internt och med hyresgästerna. I det här inspelade webinaret delar Anna Kanervo och Jacob Jaldeland med sig av best practice och hur de arbetar med hyresgästkommunikation och för att höja svarsprocenten.