Skip to the main content.

Inspelat webinar: MKB om konkreta kundinsikter för bättre helhetsupplevelse 

 

Hur upplever kunden vår leverans och hur kan vi öka vår kundupplevelse? Hur ska vi nå våra kundmål? Det var frågor som satte i gång MKB,s arbete med att förbättra kundupplevelsen för sina hyresgäster, med målet att varje del i kundresan skulle vara “Det bästa av världar”. Välkommen på webinar där Gisela Bosco, Chef Kundinnovation på MKB, berättar mer om arbetet med att optimera kundresan. 

Inspelat webinar

Genom att genomlysa hela kundresan och djupdyka i de olika processerna, så som inflytt, uthyrning och servicehantering har MKB kommit en god bit på vägen mot sitt mål. I det här inspelade webinaret kommer Gisela Bosco, Chef Kundinnovation på MKB, att berätta om:

  • Hur MKB har växlat upp sitt arbete med insikt genom att arbeta med löpande enkäter kopplade till touchpoints i kundresan och hur resultatet leder dem i deras arbete med att konkret utveckla kundupplevelsen.
  • Hur de tar insikter från områden där kunderna är nöjda och översätter det till tydliga processer för hela bolaget, så att kunderna ska få en mer likartad upplevelse oavsett var de bor.
  • Hur de genomgående använder kundinsikter för att bland annat utveckla nya tjänster och lösningar, som till exempel Digital signering och Husvärd online, eller när de följer upp olika pilotprojekt.
  • Hur de arbetar med förändringskommunikation och att ge hyresgästerna rätt förväntningar.

Se inspelat webinar: