Så tycker Sveriges lokalhyresgäster
Tenant Experience | Benchmark 

En samlad bild av vad Sveriges lokalhyresgäster tycker.

I rapporten har vi sammanfattat branschens utmaningar när det kommer till service och förvaltning, vilka trender kan vi se, och vilka lärdomar kan vi dra baserat på resultatet. I sammanställningen har vi plockat fram de insikter och trender som kan vara intressanta för hela branschen.

Du får bland annat ta del av:

  • Vad är det som driver kundnöjdheten och vad som har förändrats under 2022?

  • Hur skiljer sig resultatet mellan olika typer av fastighetsägare och lokaltyper?

  • Vad är snitt NKI i branschen?

  • Vad kan vi med hjälp av semantisk analys dra för slutsatser från över 12 000 textsvar?

 

SÅ TYCKER SVERIGES LOKALHYRESGÄSTER - light blue-1

 

Ladda ner rapporten här:

footer wave