Så tycker hyresgästerna om fastighetsbolagens kommunikation
Tenant Experience | Benchmark 

En rapport om kommunikation baserad på 26 000 hyresgästers svar.

hyresgaster-kommunikation

Idag är möjligheterna många när det kommer till kommunikationskanaler. Det kan vara allt ifrån ett fysiskt möte i trapphuset till digitala kanaler som appar, SMS och nyhetsbrev. Utmaningen för de flesta fastighetsbolag idag är inte bristen på kanaler utan snarare att veta hur hyresgästerna föredrar att kommunicera, hur det skiljer sig beroende på vad det handlar om och vilken effekt på kundnöjdheten olika kanaler har.

Ladda ner vår rapport och ta del av:

  • Hur hyresgästerna tänker om kommunikation kring felanmälan.
  • Hur de vill ta kontakt med sin hyresvärd och i vilka kanaler de vill ha en dialog.
  • Hur de tänker kring Boende-app och videosamtal.

Vi hoppas att den här rapporten kring hyresgästernas åsikter kring kommunikation kan ge insikter och stödja dig i ditt arbete med att förbättra den totala kundupplevelsen. Om du har några frågor kring rapporten, eller något annat, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Läs gärna mer om vår kommunikationsundersökning och vad som ingår här.

Ladda ner rapporten här:

footer wave