Så tycker hyresgästerna om
 fastighetsbolagens hållbarhetsarbete
Tenant Experience | Benchmark 

En rapport om hållbarhet baserad på 87 000 hyresgästers svar.

rapport-hallbarhet-hyresgaster-aktivbo

Hållbarhet är idag centralt för fastighetsbranschen. Det utgör en viktig del i förvaltningen och är kopplat till långsiktiga strategiska mål och stora investeringar. För att fastighetsbolagen ska få en större förståelse kring vad hyresgästerna tycker i de här frågorna har vi tillsammans med våra kunder tagit fram en standardiserad undersökning på temat Hållbarhet. Resultatet från de 87 000 tillfrågade hyresgästerna presenterar vi i den här rapporten.

Ladda ner vår rapport och ta del av:

  • Hur viktigt är det för hyresgästerna att bo hos en miljömedveten hyresvärd?
  • Hos vem ligger ansvaret, enligt hyresgästerna, för att de ska kunna agera miljömedvetet?
  • Vad efterfrågar hyresgästerna när det kommer till källsortering? 
  • Hur benägna är de att förändra sitt beteende för att minska el-, vatten- och värmeförbrukning. 
  • Hur upplever hyresgästerna infrastrukturen där de bor och vad är deras inställning till bilpool?

Vi hoppas att den här rapporten kring hyresgästernas åsikter kring hållbarhetsfrågor kan ge insikter och stödja dig i ditt arbete med att förbättra den totala kundupplevelsen. Om du har några frågor kring rapporten, eller något annat, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Ladda ner rapporten här:

footer wave