Inspelat webinar: Optimera hyresgästkommunikation och få nöjdare och mer engagerade hyresgäster

 

Se vårt inspelade webinar och ta del av intressanta trender och insikter från resultatet av våra kommunikationsundersökningar. Vi har också bjudit in Lina Eklund Svensson, Chef marknad och utveckling, på Skövdebostäder. De har en hög kundnöjdhet när det kommer till hyresgästkommunikation och Lina kommer delar med sig av hur de arbetar med kommunikation, vad de fokuserar på och hur det påverkar kundnöjdheten. 

Hyresgästupplevelse och kommunikation

Att få information, känna att man blir lyssnad på och att någon tar det man säger på allvar, är viktigt för det allra flesta. Särskilt när det kommer till något så viktigt som sitt hem. En god kommunikation ger nöjdare hyresgäster men också stora möjligheter att arbeta proaktivt och på så vis spara tid och resurser.

I det här inspelade webinaret diskuterar vi resultatet från våra undersökningar och drar lärdom från intressanta insikter när det kommer till hyresgäskommunikation. Bland annat tittar vi på:

  • Trender – hur har hyresgästernas upplevelse kring kommunikation förändrats över tid?
  • Hur vill hyresgästerna kommunicera och i vilka kanaler? 
  • Vad är hyresgästernas inställning till appar och videosamtal?

Vi har också bjudit in Lina Eklund Svensson, Chef marknad och utveckling, på Skövdebostäder. Skövdebostäder har hög kundnöjdhet när det kommer till hyresgästkommunikation och Lina delar med sig av sina bästa tips kring hur man lyckas med sin kommunikation och därigenom får nöjdare hyresgäster. Hon berättar mer om:

  • Varför och på vilket sätt har Skövdebostäder valt att lägga stort fokus på arbetet med kommunikationsfrågor, samt vilka utmaningar ser de?
  • Hur arbetar Skövdebostäder för ett kontinuerligt informationsutbyte med sina hyresgäster? 
  • Vilka kommunikationskanaler använder Skövdebostäder och varför har de valt just dessa?  

Ladda ner inspelat webinar:

footer wave