Benchmarking

Sammenligninger skaber drivkraft og bedste praksis. 450 ejendomsselskaber spredt over 10 lande. Lokale og internationale. Datadrevet benchmarking er en vigtig del af forandrings- og forbedringsarbejdet, som fører til hurtigere resultater.

AktivBo Benchmarking

En vigtig del af forbedringsarbejdet

Hvad er et godt resultat? Hvad er et mindre godt resultat? Hvordan går det for os i dag? Hvad er vores mål, og hvordan kommer vi derhen? Benchmarking er en vigtig del af forandrings- og forbedringsarbejdet og kan bruges til at udvikle bedste praksis og finde forbedringsmuligheder i virksomheden. 

 bolig- og ejendomsselskaber i
 lande.

map-of-countries

Benchmarking skaber drivkraft og engagement

Benchmarking spiller en stor rolle i vores arbejde med at hjælpe bolig- og ejendomsbranchen med at udvikle sin kundeorientering. Når alle vores kunder hele tiden sammenligner sig med hinanden, skabes der en stærk drivkraft, både internt og for hele branchen.

20 millioner

Årlige svar fra lejere

150 millioner

Svar i databasen
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/9184530/AktivBo_v1_smal.mp4
benchmark-header

Unikt benchmark for ejendomsbranchen

Hvert år leverer vores kundeundersøgelser information og svar fra hundredtusindvis af lejere i Europa. Vi samarbejder i dag med over 450 bolig- og ejendomsselskaber. Det betyder, at vi kan tilbyde et unikt benchmark sammenlignet med andre aktører i branchen.

Internt benchmark

Resultatet for jeres egne områder og ejendomme sammenlignes med hinanden, så man hurtigt kan se, hvilke områder der har givet tilfredsstillende resultater, og hvilke områder der har forbedringspotentiale. Et internt benchmark skaber grundlag for bedste praksis i jeres organisation.

Eksternt benchmark

Sammenligninger med branchen og andre virksomheder i den samme (eller en anden) størrelsesklasse og en lignende situation. Hvordan ser man på os? Hvor gode er vores eksterne entreprenører og håndværkere, og er de prisen værd? Hvad er et godt resultat for et selskab i vores størrelsesklasse eller region?

Få indsigt på forskellige niveauer

Fra vores meget store database kan vi levere sammenligningsværdier på mange forskellige områder og niveauer. Det betyder, at vi kan understøtte mange forskellige mål inden for bolig- og ejendomsbranchen med information, statistik og data, der hjælper med at træffe beslutninger. Vi skræddersyr benchmark på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. Sammenligningerne kan analyseres på alle niveauer (indeks, underindeks, spørgsmål, virksomhedsstørrelse, ejerskabsform, områdetype osv.).

Tendenser og brancheudvikling

Vi præsenterer resultaterne, så man nemt kan aflæse tendenser over tid og foretage sammenligninger på mange forskellige niveauer og parametre. Som virksomhed kan man vælge, hvilke oplysninger man vil have præsenteret i AktivBo Analytics. Vi har aggregerede branchedata fra 2005, der viser udviklingen inden for forskellige parametre, med indeks og delindeks.

footer wave